Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-19
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych
Organizator:Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza -Radeckiego we Wrocławiu,
Adres: ul. Borowska 213,, 50-556 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest; ,,,,Malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynkach USK"
Jako odrębne załączniki, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z formularzem oferty i opisem przedmiotu zamówienia .
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 21-09 -2018r. do godz. 12.00 w formie:
1) pisemnej na adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Dział Zamówień Publicznych, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
lub
2) drogą elektroniczną na adres: duo@usk.wroc.pl
Termin składania:2018-09-21
Wymagania:3. Kryterium
1) ,,Cena" - 100%
Suma = 100%
Numer dokumentu:USK/DUO/106/09/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: