Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja wewnętrznej instalacji gazu w budynku
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokum" w Tychach
Adres: Bohaterów Warszawy 14, 43-100 Tychy
Województwo / powiat: śląskie, pow. Tychy
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 327 00 47 wew 26t
E-mail:
Opis:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokum", w Tychach i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Elsnera 4
zaprasza wszystkie podmioty do przesłania oferty cenowej na wykonanie prac pt."Modernizacja
wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Elsnera 4 w Tychach wraz z
wykonaniem projektu instalacji gazowej".
Zakres prac:
o Zakres prac zgodny z przygotowanym przedmiarem inwestorskim.
o Projekt instalacji gazowej.
Planowana inwestycja przewiduje udział inspektora nadzoru.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 31.05.2018r.
Termin składania:2018-05-31
Wymagania:Oferta powinna zawierać:
1. Termin realizacji
2. Koszt robót w postaci kosztorysu ofertowego
3. Warunki płatności
4. Gwarancja
Kontakt:Wszystkie zapytania oraz ofertę proszę kierować na adres e-mail:lokum@lokum.tychy.pl
tel. 32 327 00 47 wew 26.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: