Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-24
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja aeracji silosa cementu nr 7
Organizator:Dyckerhoff Polska Sp. z o.o
Adres: ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
NIP:PL6570081493
E-mail:
Strona www:https://dyckerhoff.logintrade.net
Opis:Modernizacja aeracji silosa cementu nr 7
Produkty
Produkt Indeks/Nr produktu Ilość Jednostka miary
1. Modernizacja aeracji silosa cementu nr 7 1 szt.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest modernizacja aeracji silosa cementu nr 7 w Dyckerhoff Polska Nowiny zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres:

Demontaż istniejącej instalacji aeracji

Wykonanie o montaż instalacji powietrznej zgodnie z projektem BMH Projekt 06/2021 zakładka o numerze 101_06_2021 zawartym w załączniku nr 1

Wykaz materiałów zgodnie z projektem BMH Projekt 06/2021 zakładka o numerze 102_06_2021 zawartym w załączniku nr 1

Wykonanie i wymiana kolektora zasilającego DN150x3500

Montaż skrzynek aeracyjnych zgodnie z projektem BMH Projekt 06/2021 zakładki o numerach: 105_06_2021; 106_06_2021; 107_06_2021; 108_06_2021; 109_06_2021; zawartym w załączniku nr 1.

Skrzynki aeracyjne dostarcza inwestor

Wykonanie i montaż skrzynek aeracyjnych wraz z rurociągami zasilającymi D200x1000 okien 1,2,3,4,5,6, sztuk 16

Wykonanie i montaż przyłączy zasuw GR300 okien 1,2,3,4,5,6

Wykonanie i montaż instalacji aeracji zasuw okien 1,2,3,4,5,6,

Montaż zasuw DN 300 okien 1,2,3,4,5,6

Prace rozruchowe

UWAGA:

Praca 24h na dobę

Wymagane uprawnienia spawalnicze zgodnie z normą: PN-EN ISO 9606-1 2017-10 nr. 311,111,141

Wymagana Ilość spawaczy z uprawnieniami: min. 10 osób

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z miejscem modernizacji i warunkami podczas wizji lokalnej.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://dyckerhoff.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,940cddbfddae95d68f172878e3b90b3c.html

Data rozpoczęcia: 2024-01-24 16:00:00 Data zakończenia: 2024-01-30 15:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2024-01-26 15:00:00
Termin składania:2024-01-30
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
Dodatkowe warunki formalne:
-
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
------
Brak pozycji
------
Uwaga:
Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec prowadzący: Palmowski, Jacek
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: jacek.palmowski@dyckerhoff.com
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:
Numer dokumentu:Z27/6/1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: