Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-09
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja budynku
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GWDA"
Adres: ul. Salezjańska nr 1 ,,A", 64-920 Piła
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.fax. 67 / 213-30-20
E-mail:
Opis:,,Modernizacja budynku Spółdzielni Mieszkaniowej ,,GWDA" w Pile
przy ul. Salezjańskiej nr 1 ,,A-B-C" i ul. Prusa nr 2-4-6 w Pile
w zakresie :
- remontu elewacji z cokołem oraz wymiana parapetów na powlekane,
- wykonania izolacji pionowej ze studzienkami piwnicznymi,
- remontu zewnętrznych schodów do lokali usługowych z wjazdem
do garażu podziemnego,
- montażu skrzynek elektroenergetycznych i złączy kontrolnych instalacji
odgromowej,
- wykonania miejsc postojowych dla rowerów"

jako zadanie inwestycyjne (pełen zakres robót) z możliwością etapowego
wykonania planowanych robót budowlanych,
Miejsce i termin składania ofert: miejsce i termin składania ofert : Biuro Spółdzielni,
do dnia 12.12.2019 r. godz. 15,00
? kontakt z zamawiającym : tel./fax. 67/213-30-20
e-mail smgwda@wp.pl lub smgwda@vp.pl
Termin składania:2019-12-12
Miejsce i termin realizacji:termin realizacji zadania : 30 listopada 2020 r.
Budynek wielorodzinny - adres : Piła, ul. Salezjańska nr 1 ,,A-B-C" i ul. Prusa nr 2-4-6.
Wadium:3.000,00 zł.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: