Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-01-17
Przedmiot ogłoszenia:MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Organizator:Gmina Skoki
Adres: ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. wągrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 8925805
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Nazwa zadania:
MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAWŁOWIE SKOCKIM GMINA SKOKI
Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim Gmina Skoki polegająca na wykonaniu robót modernizacyjnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.
1 .Wewnątrz budynku przewidziano do wykonania następujące prace:
o Rozbiórka ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniem nr 12 a nr 5 oraz części ścianek działowych pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem nr 4 i nr 5.
o Wymurowanie nowej ścianki działowej na korytarzu (pom.nr 2)
o Nadmurowanie ścianki działowej pomiędzy WC a przedsionkiem z umywalką(pom.nr 6)
o Demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej w łazience (pom.nr 6) wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem dwóch nowych drzwi łazienkowych
o Wymiana okien drewnianych na PCV w pom.nr 5 , nr 3 i nr 4
o Wymiana starych drzwi wejściowych z PCV w sali sprzedaży na nowe aluminiowe wykonane z profila ciepłego i szyb bezpiecznych
o Demontaż instalacji i urządzeń wod-kan oraz c.o.
o Wymiana węzła c.o. i wodociągowego w pom. nr 12
o Odgrzybienie ściany szczytowej w pom. nr 1, 3 i 4
o Otynkowanie nowych zamurowań, oraz pasów tynków po rozbiórkach
o Wykonanie nowych gładzi na ścianach i sufitach
o Malowanie ścian i sufitów
o Licowanie ścian Sali sprzedaży (pom.nr 1) i łazienki (pom.nr 6)płytkami ceramicznymi
o Wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych ,,R-10"
o Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z montażem nowej pompy obiegowej
o Wykonanie nowej instalacji wod-kan wraz z białym montażem w pom.nr 6 oraz Sali sprzedaży (montaż zlewozmywaka)
o Wymiana tablicy bezpiecznikowej oraz wymiana punktów oświetleniowych oraz łączników i gniazdek
o Montaż elektrycznego podgrzewacza do wody o pojemności 401
2.Na zewnątrz budynku przewidziano do wykonania następujące prace:
o Ocieplenie dachu płytami styropapy o gr,15cm wraz z montażem nowej papy nawierzchniowej termozgrzewalnej oraz niezbędnymi pracami uzupełniającymi
o Ocieplenie ściany szczytowej budynku od strony bloków mieszkalnych płytami styropianowymi gr.l5cm na klej, kołkowanymi do ściany, wraz z przyklejeniem 1 warstwy siatki, wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz jej malowaniem.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, w sekretariacie w terminie do dnia 29.01.2019 roku, godz. 12.00
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu 29.01.2019r. o godz.12.15
Termin składania:2019-01-29
Wymagania:2. UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Kontakt:3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnieni są:
- Artur Nowakowski tel. 61 8925805. e-mail: inwestycje@gmina-skoki.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: