Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-08
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku
Adres: ul. Pionierów 11, 84-300 Lębork
Województwo / powiat: pomorskie, pow. lęborski
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/951824
Opis:Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej poprzez instalację napędów na przepustnicach ciepłociągów w komorach ciepłowniczych K-1 i K-3 oraz instalację układu zdalnego sterowania w dyspozytorni Kotłowni Rejonowej nr 1 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Lęborku
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej poprzez instalację napędów na przepustnicach ciepłociągów oraz instalację układu zdalnego sterowania -
OPZ.pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku
Pionierów 11
84-300, Lębork (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/951824
Składania : 23-07-2024 12:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 23-07-2024 12:10:00
Termin składania:2024-07-23
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. w Lęborku
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Gwarancja 20% - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Załącznik nr 1a do OPZ - Formularz ofertowy Wykonawcy (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Zalacznik nr 1a do O [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Załącznik nr 1b do OPZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Zalacznik nr 1b do O [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Załącznik nr 1c do OPZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Zalacznik nr 1c do O [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Załącznik nr 1d do OPZ - Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie 3 lat przed złożeniem oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Zalacznik nr 1d do O [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Załącznik nr 1e do OPZ - Kosztorys ofertowy (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1e do O [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Polisa OC - - (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku
ul. Pionierów 11
84-300 Lębork
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 951824
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: