Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-06
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja kotłowni
Organizator:...DOMARO Spółka z o.o
Adres: ul. dr L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
Województwo / powiat: śląskie, pow. wodzisławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 455 30 37
E-mail:
Opis:Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na ,,Modernizację kotłowni węglowej w budynku przy ul. Długiej 38 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym własność
Gminy - Miasta Wodzisław Śląski".

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Ofertę stanowiącą załącznik nr 3, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12.06.2019 r. do godziny 11:00.

6. Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: ...DOMARO Spółka z o.o. ul. dr L. Mendego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl
Termin składania:2019-06-12
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji zamówienia: do 16 września 2019 r
Kontakt:9. Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny, Natasza Kowalska, telefon 32 455 30 37 wew. 32.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: