Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 23950967 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2022-09-29
Przedmiot ogłoszenia:

Modernizacja nawierzchni dróg

Województwo warmińsko-mazurskie
Państwo: Polska
Termin składania:2022-10-12
Kod CPV:45233220-7, 71242000-6, 45111300-1
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • pielęgnacja zieleni przydrożnej
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • rurociągi kablowe
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • niwelacje terenu roboty ziemne