Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja palników i pyłoprzewodów
Organizator:ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Adres: Świerże Górne, 26-900 Kozienice
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. kozienicki
Państwo: Polska
NIP:PL8120005470
Strona www:https://enea-wytwarzanie.logintrade.net
Opis:,,Modernizacja palników i pyłoprzewodów podczas postoju bloku nr 5 w 2024 r."
Treść zapytania:
RZETARG NIEOGRANICZONY NA: ,,Modernizację palników i pyłoprzewodów podczas postoju bloku nr 5 w 2024 r."
W związku z wszczęciem postępowania na wykonanie usługi zapraszamy do złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Termin wizji lokalnej: 21.09.2023 r. o godz. 11:00
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 05.10.2023 r. do godz. 12:00
Skan podpisanego Formularza ,,OFERTA" wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html - po uprzedniej rejestracji Wykonawcy. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty należy kontaktować się z obsługą platformy LOGINTRADE pod numerem tel:. +48 71 787 35 34; +48 71 787 37 27;+48 71 787 37 57 lub adresem e-mail: helpdesk@logintrade.net .
Szególowe informacje przedmiotowego postepowania zostały zawarte w załączonej SWZ.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ,,Modernizacja palników i pyłoprzewodów podczas postoju bloku nr 5 w 2024 r." 1 usługa -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1525978,61f24c13716f21d75b610bf647699f0f.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
04- 10- 2023 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
05- 10- 2023 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
28- 09- 2023 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1525978,61f24c13716f21d75b610bf647699f0f.html
Termin składania:2023-10-05
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Uzupełniony i podpisany Formularz Oferta
Dokument zapłaty wadium
Referencje
Wykaz imienny osób
Kosztorys ofertowy
Oświadczenia
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Gwarancja - 15%
Cena - 85%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Numer dokumentu:Z141/199933
Źródło: Internet i własne
Załączniki: