Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-29
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja pomieszczeń kuchni oraz renowacja sal przedszkolnych w budynku
Organizator:Gmina Miejska Pruszcz Gdański Oddział: Referat Techniczno Inwestycyjny
Adres: Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
Województwo / powiat: pomorskie, pow. gdański
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/477283
Opis:Modernizacja pomieszczeń kuchni oraz renowacja sal przedszkolnych w budynku przy Ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Robota budowlana Przedmiar robót
Oferta na robotę bud [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477283
Składania : 05-07-2021 13:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477283
Otwarcie ofert:Otwarcia : 05-07-2021 13:05:00
Termin składania:2021-07-05
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Gmina Miejska Pruszcz Gdański zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną pn.:
"Modernizacja pomieszczeń kuchni oraz renowacja sal przedszkolnych w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Pruszczu Gdańskim".
W załączeniu:
- Zapytanie ofertowe nr TI.7011.275.2021 z dnia 29.06.2021 r.,
- Opis przedmiotu zamówienia
- Przedmiar robót.
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Aleksandra Lange
Gmina Miejska Pruszcz Gdański Oddział: Referat Techniczno Inwestycyjny
Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 477283, TI.7011.275.2021
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: