Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-01-11
Przedmiot ogłoszenia:MODERNIZACJA ROZDZIELNI
Organizator:ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Adres: Świerże Górne, 26-900 Kozienice
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. kozienicki
Państwo: Polska
NIP:PL8120005470
Telefon / fax:Telefon: 48 614 24 14
E-mail:
Strona www:https://enea-wytwarzanie.logintrade.net
Opis:SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.
Tytuł zapytania
,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B"
Treść zapytania:

,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B"
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B" 1 robota budowlana -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1547397,b8f4e9d3802a05b46be83ed51ad436a4.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
02- 02- 2024 12: 42
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
09- 02- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
02- 02- 2024 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1547397,b8f4e9d3802a05b46be83ed51ad436a4.html
Termin składania:2024-02-09
Miejsce i termin realizacji:Miejsce dostawy: siedziba
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Termin płatności: 30 dni
Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

Gwarancja - 20%

Cena - 80%
Dodatkowe warunki formalne:

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego ",,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B""
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Waluta: PLN
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Paweł Tarczyński
tel:
e-mail: pawel.tarczynski@enea.pl
Kontakt merytoryczny:
Paweł Tarczyński
tel:
e-mail: pawel.tarczynski@enea.pl
Numer dokumentu:Z50/199924/aktualizacja1
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2024-02-02 14:23
Sprostowanie

https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1551697,00ac2b0b2bcc2e5e03b6023789d56c6b.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2024-02-02

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

NIP: 8120005470

Kupiec:

Paweł Tarczyński

tel:

e-mail: pawel.tarczynski@enea.pl

Kontakt merytoryczny:

Paweł Tarczyński

tel:

e-mail: pawel.tarczynski@enea.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z50/199924/aktualizacja6

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania
,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B”

Treść zmian (aktualizacja):

11.01.2024 Dodano pełną wersję SWZ.
16.01.2024 Zmiana SWZ i informacja o wizji lokalnej.
25.01.2024 Odpowiedzi na pytania.
29.01.2024 odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.
31.01.2024 odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.
02.02.2024 odpowiedzi na pytania.

Treść zapytania:

,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w SWZ nr KZP-PT.2113.14.2023.

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B” 1 robota budowlana -

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Termin płatności: 30 dni

Miejsce dostawy: siedziba

Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

Gwarancja - 20%

Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego ",,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B”"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Tytuł pytania:

Treść pytania:

Odpowiedź:

Załączniki dołączone do odpowiedzi:

Dodatkowe pytania do oferty

Załączniki:

2024-02-01 odpowiedzi na pytania IV-sig.pdf
557647 kB

2024-01-29 modyfikacja SWZ Załącznik nr 1.pdf
533121 kB

2024-01-29 modyfikacja SWZ-sig.pdf
493612 kB

2024-01-29 odpowiedzi na pytania II-sig.pdf
554929 kB

2024-01-24 odpowiedzi na pytania I-sig.pdf
550528 kB

2024-01-16 modyfikacja SWZ-sig.pdf
482082 kB

2024-01-16 modyfikacja SWZ Załącznik nr 1.pdf
424702 kB

2024-01-16 Informacja o wizji lokalnej Załącznik nr 2.docx
643794 kB

2024-01-16 Informacja o wizji lokalnej -002-sig.pdf
496558 kB

2024-01-16 Informacja o wizji lokalnej Załącznik nr 1.docx
20292 kB

SWZ ost.zip
4738722 kB

2024-01-30 modyfikacja SWZ-sig.pdf
493472 kB

2024-01-30 modyfikacja SWZ Załącznik nr 1.pdf
1189908 kB

2024-01-30 odpowiedzi na pytania III-sig.pdf
563952 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
02- 02- 2024 12: 42
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
09- 02- 2024 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
02- 02- 2024 10: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

2024-01-31 10:36
Sprostowanie

https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1551073,fd94252d7b9666bb73f78a81f35a8365.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2024-01-31

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

NIP: 8120005470

Kupiec:

Paweł Tarczyński

tel:

e-mail: pawel.tarczynski@enea.pl

Kontakt merytoryczny:

Paweł Tarczyński

tel:

e-mail: pawel.tarczynski@enea.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z50/199924/aktualizacja5

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania
,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B”

Treść zmian (aktualizacja):

11.01.2024 Dodano pełną wersję SWZ.
16.01.2024 Zmiana SWZ i informacja o wizji lokalnej.
25.01.2024 Odpowiedzi na pytania.
29.01.2024 odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.
31.01.2024 odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.

Treść zapytania:

,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w SWZ nr KZP-PT.2113.14.2023.

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B” 1 robota budowlana -

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Termin płatności: 30 dni

Miejsce dostawy: siedziba

Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

Cena - 80%

Gwarancja - 20%

Dodatkowe warunki formalne:

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego ",,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B”"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Tytuł pytania:

Treść pytania:

Odpowiedź:

Załączniki dołączone do odpowiedzi:

Dodatkowe pytania do oferty

Załączniki:

2024-01-30 odpowiedzi na pytania III-sig.pdf
563952 kB

2024-01-30 modyfikacja SWZ Załącznik nr 1.pdf
1189908 kB

2024-01-30 modyfikacja SWZ-sig.pdf
493472 kB

SWZ ost.zip
4738722 kB

2024-01-16 Informacja o wizji lokalnej Załącznik nr 1.docx
20292 kB

2024-01-16 Informacja o wizji lokalnej -002-sig.pdf
496558 kB

2024-01-16 Informacja o wizji lokalnej Załącznik nr 2.docx
643794 kB

2024-01-16 modyfikacja SWZ Załącznik nr 1.pdf
424702 kB

2024-01-16 modyfikacja SWZ-sig.pdf
482082 kB

2024-01-24 odpowiedzi na pytania I-sig.pdf
550528 kB

2024-01-29 odpowiedzi na pytania II-sig.pdf
554929 kB

2024-01-29 modyfikacja SWZ-sig.pdf
493612 kB

2024-01-29 modyfikacja SWZ Załącznik nr 1.pdf
533121 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
31- 01- 2024 09: 38
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
09- 02- 2024 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
02- 02- 2024 10: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

2024-01-29 15:08
Zmiana terminu

https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1550699,d0e053f09999cd52aba2b85b9a7afc9a.html

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
29- 01- 2024 14: 39
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
09- 02- 2024 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
02- 02- 2024 10: 00

2024-01-25 13:35
Sprostowanie

https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1550125,a88983b2ac4ad100f3b94f4ff7c49254.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2024-01-25

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice

NIP: 8120005470

Kupiec:

Paweł Tarczyński

tel:

e-mail: pawel.tarczynski@enea.pl

Kontakt merytoryczny:

Paweł Tarczyński

tel:

e-mail: pawel.tarczynski@enea.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z50/199924/aktualizacja3

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania
,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B”

Treść zmian (aktualizacja):

11.01.2024 Dodano pełną wersję SWZ.
16.01.2024 Zmiana SWZ i informacja o wizji lokalnej.
25.01.2024 Odpowiedzi na pytania.

Treść zapytania:

,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w SWZ nr KZP-PT.2113.14.2023.

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ,,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B” 1 robota budowlana -

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Termin płatności: 30 dni

Miejsce dostawy: siedziba

Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

Gwarancja - 20%

Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego ",,MODERNIZACJA ROZDZ. 0,4KV ROA-A, ROA-B”"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Tytuł pytania:

Treść pytania:

Odpowiedź:

Załączniki dołączone do odpowiedzi:

Dodatkowe pytania do oferty

Załączniki:

2024-01-24 odpowiedzi na pytania I-sig.pdf
550528 kB

2024-01-16 modyfikacja SWZ-sig.pdf
482082 kB

2024-01-16 modyfikacja SWZ Załącznik nr 1.pdf
424702 kB

2024-01-16 Informacja o wizji lokalnej Załącznik nr 2.docx
643794 kB

2024-01-16 Informacja o wizji lokalnej -002-sig.pdf
496558 kB

2024-01-16 Informacja o wizji lokalnej Załącznik nr 1.docx
20292 kB

SWZ ost.zip
4738722 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
25- 01- 2024 12: 16
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
31- 01- 2024 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
24- 01- 2024 10: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

2024-01-17 08:19
Zmiana terminu

https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1548240,cfd78ea356c75b7d4caf9c244281aaba.html

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 01- 2024 16: 08
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
31- 01- 2024 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
24- 01- 2024 10: 00