Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-20
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych
Organizator:LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A
Adres: BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW
Województwo / powiat: lubelskie, pow. łęczyński
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bogdanka.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/136899
Opis:Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. ,,Bogdanka" S.A
Opis postępowania: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest:

Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. ,,Bogdanka" S.A.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, zawarte zostały w Warunkach Przetargu wraz z załącznikami.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej.

Termin planowanej wizji lokalnej w dniu 03.07.2024 r. godz. 9:00.

Oferenci zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o kontakt w terminie 3 dni przed planowaną wizją lokalną. W wiadomości potwierdzającej udział w wizji należy podać dane osoby uczestniczącej wraz z numerem PESEL.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest: Pan Tomasz Lipa e-mail: tlipa@lw.com.pl, Tel. 81 462 50 70
Grupa asortymentowa: Urządzenia i elementy sieciowe
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bogdanka.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/136899
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-06-20 13:50 2024-07-31 14:00
Termin składania:2024-07-31
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 100 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A
BOGDANKA .
21-013 PUCHACZÓW
WĘDZINA ARTUR
awedzina@lw.com.pl
Zamawiający: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
Numer dokumentu:3608/HZW/AWE/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2024-07-17 14:08
Zmiana terminu

https://bogdanka.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/136899

Organizator: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
BOGDANKA .
21-013 PUCHACZÓW
WĘDZINA ARTUR
awedzina@lw.com.pl
Zamawiający: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

Numer postępowania: 3608/HZW/AWE/2024
Nazwa postępowania: Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. „Bogdanka” S.A
Opis postępowania: 17.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:20

Informacja:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 31.07.2024 r. do godz. 14:00.

16.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:30

Informacja:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 17.07.2024 r. do godz. 14:00.

15.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:10

Informacja:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 16.07.2024 r. do godz. 14:00.

11.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:00

Informacja:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15.07.2024 r. do godz. 14:00.

11.07.2024 r. Bogdanka, godz. 10:35

Informacja:

W zakładce Załączniki zamieszczono pliki: "Pytania i odpowiedz do wszystkich oferentów 08.07.2024_-sig" z odpowiedziami na zadane pytania.

05.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:25

Informacja:

W zakładce Załączniki zamieszczono pliki: "Pytania i odpowiedz do wszystkich oferentów 05.07.2024-sig" z odpowiedziami na zadane pytania.

Z uwagi na opublikowaną zmianę, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.07.2024 r. do godz. 14:00.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest:

Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. „Bogdanka” S.A.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, zawarte zostały w Warunkach Przetargu wraz z załącznikami.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej.

Termin planowanej wizji lokalnej w dniu 03.07.2024 r. godz. 9:00.

Oferenci zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o kontakt w terminie 3 dni przed planowaną wizją lokalną. W wiadomości potwierdzającej udział w wizji należy podać dane osoby uczestniczącej wraz z numerem PESEL.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest: Pan Tomasz Lipa e-mail: tlipa@lw.com.pl, Tel. 81 462 50 70
Grupa asortymentowa: Urządzenia i elementy sieciowe
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 100 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN

Termin publikacji postępowania: 2024-06-20 13:50

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-06-20 13:50 2024-07-31 14:00

2024-07-16 14:27
Sprostowanie

https://bogdanka.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/136899

Organizator: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
BOGDANKA .
21-013 PUCHACZÓW
WĘDZINA ARTUR
awedzina@lw.com.pl
Zamawiający: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

Numer postępowania: 3608/HZW/AWE/2024
Nazwa postępowania: Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. „Bogdanka” S.A
Opis postępowania: 16.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:30

Informacja:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 17.07.2024 r. do godz. 14:00.

15.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:10

Informacja:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 16.07.2024 r. do godz. 14:00.

11.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:00

Informacja:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15.07.2024 r. do godz. 14:00.

11.07.2024 r. Bogdanka, godz. 10:35

Informacja:

W zakładce Załączniki zamieszczono pliki: "Pytania i odpowiedz do wszystkich oferentów 08.07.2024_-sig" z odpowiedziami na zadane pytania.

05.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:25

Informacja:

W zakładce Załączniki zamieszczono pliki: "Pytania i odpowiedz do wszystkich oferentów 05.07.2024-sig" z odpowiedziami na zadane pytania.

Z uwagi na opublikowaną zmianę, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.07.2024 r. do godz. 14:00.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest:

Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. „Bogdanka” S.A.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, zawarte zostały w Warunkach Przetargu wraz z załącznikami.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej.

Termin planowanej wizji lokalnej w dniu 03.07.2024 r. godz. 9:00.

Oferenci zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o kontakt w terminie 3 dni przed planowaną wizją lokalną. W wiadomości potwierdzającej udział w wizji należy podać dane osoby uczestniczącej wraz z numerem PESEL.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest: Pan Tomasz Lipa e-mail: tlipa@lw.com.pl, Tel. 81 462 50 70
Grupa asortymentowa: Urządzenia i elementy sieciowe
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 100 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN

Termin publikacji postępowania: 2024-06-20 13:50

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-06-20 13:50 2024-07-17 14:00

2024-07-15 14:16
Sprostowanie

https://bogdanka.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/136899

Organizator: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
BOGDANKA .
21-013 PUCHACZÓW
WĘDZINA ARTUR
awedzina@lw.com.pl
Zamawiający: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

Numer postępowania: 3608/HZW/AWE/2024
Nazwa postępowania: Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. „Bogdanka” S.A
Opis postępowania: 15.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:10

Informacja:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 16.07.2024 r. do godz. 14:00.

11.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:00

Informacja:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15.07.2024 r. do godz. 14:00.

11.07.2024 r. Bogdanka, godz. 10:35

Informacja:

W zakładce Załączniki zamieszczono pliki: "Pytania i odpowiedz do wszystkich oferentów 08.07.2024_-sig" z odpowiedziami na zadane pytania.

05.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:25

Informacja:

W zakładce Załączniki zamieszczono pliki: "Pytania i odpowiedz do wszystkich oferentów 05.07.2024-sig" z odpowiedziami na zadane pytania.

Z uwagi na opublikowaną zmianę, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.07.2024 r. do godz. 14:00.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest:

Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. „Bogdanka” S.A.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, zawarte zostały w Warunkach Przetargu wraz z załącznikami.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej.

Termin planowanej wizji lokalnej w dniu 03.07.2024 r. godz. 9:00.

Oferenci zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o kontakt w terminie 3 dni przed planowaną wizją lokalną. W wiadomości potwierdzającej udział w wizji należy podać dane osoby uczestniczącej wraz z numerem PESEL.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest: Pan Tomasz Lipa e-mail: tlipa@lw.com.pl, Tel. 81 462 50 70
Grupa asortymentowa: Urządzenia i elementy sieciowe
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 100 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN

Termin publikacji postępowania: 2024-06-20 13:50

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-06-20 13:50 2024-07-16 14:00

2024-07-11 14:26
Sprostowanie

https://bogdanka.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/136899

Organizator: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
BOGDANKA .
21-013 PUCHACZÓW
WĘDZINA ARTUR
awedzina@lw.com.pl
Zamawiający: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

Numer postępowania: 3608/HZW/AWE/2024
Nazwa postępowania: Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. „Bogdanka” S.A
Opis postępowania: 11.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:00

Informacja:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15.07.2024 r. do godz. 14:00.

11.07.2024 r. Bogdanka, godz. 10:35

Informacja:

W zakładce Załączniki zamieszczono pliki: "Pytania i odpowiedz do wszystkich oferentów 08.07.2024_-sig" z odpowiedziami na zadane pytania.

05.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:25

Informacja:

W zakładce Załączniki zamieszczono pliki: "Pytania i odpowiedz do wszystkich oferentów 05.07.2024-sig" z odpowiedziami na zadane pytania.

Z uwagi na opublikowaną zmianę, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.07.2024 r. do godz. 14:00.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest:

Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. „Bogdanka” S.A.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, zawarte zostały w Warunkach Przetargu wraz z załącznikami.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej.

Termin planowanej wizji lokalnej w dniu 03.07.2024 r. godz. 9:00.

Oferenci zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o kontakt w terminie 3 dni przed planowaną wizją lokalną. W wiadomości potwierdzającej udział w wizji należy podać dane osoby uczestniczącej wraz z numerem PESEL.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest: Pan Tomasz Lipa e-mail: tlipa@lw.com.pl, Tel. 81 462 50 70
Grupa asortymentowa: Urządzenia i elementy sieciowe
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 100 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN

Termin publikacji postępowania: 2024-06-20 13:50

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-06-20 13:50 2024-07-15 14:00

2024-07-05 15:20
Sprostowanie

https://bogdanka.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/136899

Organizator: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
BOGDANKA .
21-013 PUCHACZÓW
WĘDZINA ARTUR
awedzina@lw.com.pl
Zamawiający: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

Numer postępowania: 3608/HZW/AWE/2024
Nazwa postępowania: Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. „Bogdanka” S.A
Opis postępowania: 05.07.2024 r. Bogdanka, godz. 13:25

Informacja:

W zakładce Załączniki zamieszczono pliki: "Pytania i odpowiedz do wszystkich oferentów 05.07.2024-sig" z odpowiedziami na zadane pytania.

Z uwagi na opublikowaną zmianę, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.07.2024 r. do godz. 14:00.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest:

Modernizacja systemu wizualizacji klimatyzacji wyrobisk dołowych w L.W. „Bogdanka” S.A.

Szczegółowe określenie przedmiotu przetargu, zawarte zostały w Warunkach Przetargu wraz z załącznikami.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej.

Termin planowanej wizji lokalnej w dniu 03.07.2024 r. godz. 9:00.

Oferenci zainteresowani odbyciem wizji lokalnej proszeni są o kontakt w terminie 3 dni przed planowaną wizją lokalną. W wiadomości potwierdzającej udział w wizji należy podać dane osoby uczestniczącej wraz z numerem PESEL.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest: Pan Tomasz Lipa e-mail: tlipa@lw.com.pl, Tel. 81 462 50 70
Grupa asortymentowa: Urządzenia i elementy sieciowe
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 100 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN

Termin publikacji postępowania: 2024-06-20 13:50

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-06-20 13:50 2024-07-12 14:00