Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja umywalni, natrysków i WC
Organizator:ENEA Operator Sp. z o.o
Adres: ul. Przemysłowa 3, 64-200 Wolszty
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. wolsztyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon 68 373 6320
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia Modernizacja umywalni, natrysków i WC w piwnicy budynku administracyjnego RD Wolsztyn
Specyfikacja:Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia Warunki Zmówienia zostaną udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego http://zamowienia.enea.pl.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2023-10-20 10:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy Zgodnie z pkt 10 Warunków zamówienia
Ulica -
Kod 64-200
Miasto -
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 2023-10-20 10:00 Miejsce otwarcia ofert Nazwa firmy Zgodnie z pkt 10 Warunków zamówienia Ulica - Kod pocztowy 64-200 Miasto -
Termin składania:2023-10-20
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 9 tygodni od dnia podpisania umowy
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin udzielanienia zamówień przez ENEAOperator sp zo.o
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z pkt 4 Warunków zamówienia.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zgodnie z pkt 5 Warunków zamówienia.
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Termin związania ofertą 60
Kontakt:Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica ul. Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Małgorzata Orzeszko
Nazwa firmy Rejon Dystrybucji Wolsztyn
Ulica ul. Przemysłowa 3
Kod 64-200
Miasto Wolszty
Telefon 68 373 6320
Fax -
E-mail malgorzata.orzeszko@operator.enea.pl
Kod CPV:45210000-2
Numer dokumentu:RPUZ/Z/0239/2023/OD/RD-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: