Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20006385 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej
Organizator:PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o
Adres: ul. Lindego 6, 60-573 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 508 352 181
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Ul. Leśmiana 26,26A Luboń
Temat Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej
Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości Ul. Leśmiana 26,26A w Luboniu
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
WYKONANIE MODERNIZACJI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WEDŁUG
ZAŁĄCZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO ORAZ KOSZTORYSU NAKŁADCZEGO.
Uwaga:
1. Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania
wyżej wymienionych prac.
Miejsce i termin składania ofert: Termin przesyłania ofert: do 30.10.2020 r.
Oferty prosimy kierować :
o drogą mailową: maciej.waliszewsk i @palatyn.p l
o osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.
Termin składania:2020-10-30
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia: Ul. Leśmiana 26,26A w Luboniu.
Wymagania:Oferta musi zawierać informacje:
o jaki będzie okres gwarancji
o potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy
Kontakt:W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie
nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z spec. do spraw
budowlanych:
Maciej Waliszewski
tel. 508 352 181
maciej.waliszewsk i @palatyn.p l
Numer dokumentu:LE26.26A/01/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: