Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-05-12
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa elementów pokrycia dachowego
Organizator:44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: ul. Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie
Województwo / powiat: lubuskie, pow. krośnieński (odrzański)
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Naprawa elementów pokrycia dachowego w budynkach w kompleksach wojskowych w Czerwieńsku i w Zielonej Górze.
Rodzaj zamówienia: Usługa
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2022r, godz. 10:00 w formie pisemnej lub formie elektronicznej na adres Zamawiającego:

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Słubicka 10

66-600 Krosno Odrzańskie

z dopiskiem na kopercie

"Sekcja Obsługi Infrastruktury w Czerwieńsku - naprawy elementów pokrycia dachowego."

lub na adres mailowy: 44wog.soiczer@ron.mil.pl

z nazwą w temacie : "Sekcja Obsługi Infrastruktury w Czerwieńsku - naprawy elementów pokrycia dachowego."
TERMIN SKŁADANIA ofert/wniosków: 18-05-2022, godz. 10:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2022r o godz. 11:00
Termin składania:2022-05-18
Wymagania:wykonanie usługi o wartości poniżej 20 000 złotych netto.
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
Kod CPV:45261210-9
Numer dokumentu:130/2022/A
Źródło: Internet i własne
Załączniki: