Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-10-13
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa sprzętu/urządzeń sportowych
Organizator:15. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Gabriela Narutowicza 10A, 70-241 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261452394
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=54803352
Opis:Naprawa sprzętu/urządzeń sportowych Jednostek Wojskowych i Instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Naprawa sprzętu/urządzeń sportowych Jednostek Wojskowych i Instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=54803352

TERMIN SKŁADANIA ofert
19-10-2023 10:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 19-10-2023 10:01:00
Termin składania:2023-10-19
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:15. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Gabriela Narutowicza 10A
70-241 Szczecin
tel. 261452394
e-mail: 15wog@ron.mil.pl
Numer dokumentu:223/10/ZP/2023/194
Źródło: Internet i własne
Załączniki: