Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Naprawa systemu alarmowego na Stopniu Wodnym
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
Adres: Kazimierza Morawskiego 5, 32-102 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.+48 12 62 90 623
Strona www:https://przetargi.wody.gov.pl
Opis:Naprawa systemu alarmowego na Stopniu Wodnym Smolice
Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty 03.11.2023 08:00
Termin składania:2023-11-03
Wymagania:Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Uwagi:Klasyfikacja ofert brutto PLN
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Krakowie
Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
Zbigniew Siedlarz
tel.+48 12 62 90 623
Kod CPV:35121700-5, 45310000-3
Numer dokumentu:KR.ZPU.2.2711.33.2023.IB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: