Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19754567 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-08-24
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa kotłowni węglowej
Organizator:Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
Adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:T +48 91 450 99 99
E-mail:
Opis:,,Obsługa należącej do SEC G Sp. z o.o. kotłowni węglowej w Chociwlu".
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na zlece-nie Zamawiającego usług w zakresie wykonywania wszelkich niezbęd-nych czynności związanych z bieżącą obsługą kotłowni węglowej w Chociwlu.
2. Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w SIWZ.
3. Materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza w całości Wykonawca.
Specyfikacja:8. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym SIWZ, można otrzymać w wersji elektronicznej, na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym skierowaniu zapytania na wskazany adres e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 1100 na adres e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl. W for-mie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę Zamawiającego.
Termin składania:2020-08-31
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r.
Wymagania:7. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania telefonicznie lub na piśmie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
Kontakt:6. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym są:
a. informacje techniczne dotyczące postępowania: Tomasz Ziółkowski tel. 609 517 491, tomasz.ziolkowski@sec.com.pl
b. informacje merytoryczne dotyczące postępowania: Magdalena Kiele-sińska, tel. 91 450 98 60.
Numer dokumentu:FG/MK/408/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: