Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25605878 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-02
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa księgowa
Organizator:Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Woli Kroguleckiej
Adres: Wola Krogulecka 82, 33-342 Barcice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowosądecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 12 415 38 33, 12 415 72 21, tel. 18 446 09 00
E-mail:
Opis:obsługa księgowa w ramach realizacji projektu pn. ,,Budowa i wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w m. Rytro" współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej typ C. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, określający wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Podpisane informacje o szacunkowej wartości zamówienia (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) powinny być złożone w formie elektronicznej (Skan Załącznika nr 2 do ogłoszenia podpisany przez osobę upoważnioną) na adres e-mail: przetargi@zpkwm.pl, w terminie do dnia 07.08.2023 r. do godz. 15:00.
Termin składania:2023-08-07
Wymagania:Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie do uzyskania informacji o szacunkowej wartości zamówienia.
Przedstawiona informacja posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w celu udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
W tytule maila proszę wpisać: Informacja - szacowanie wartości obsługa księgowa projekt.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: