Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23609442 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-22
Przedmiot ogłoszenia:Obsługa serwisowa floty pojazdów
Organizator:Agrochem Puławy Sp. z o.o
Adres: Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów
Województwo / powiat: pomorskie, pow. człuchowski
Państwo: Polska
NIP:PL7162813547
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.grupaazoty.com
Opis:Obsługa serwisowa floty pojazdów 77-300 Człuchów
Treść zapytania:
Poszukuję obsługi serwisowej w Człuchowie (77-300) lub okolicach, z gwarancją utrzymania proponowanej ceny do końca 2022 roku, następującej floty pojazdów:
- osobowo/dostawcza - 5 aut;
- ciężarowych - 3 szt.
Proszę o przedstawienie oferty (koszt 1 RBH) z rozbiciem na dwie kategorie usług:
1. Obsługa pojazdów osobowych i dostawczych
2. Obsługa pojazdów ciężarowych
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. serwis samochodów osobowo/dostawczych 1 H -
2. serwis floty ciężarowej 1 H -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1396541,4c7979037fc456ae30fb526debefa842.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 07- 2022 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
05- 08- 2022 14: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
04- 08- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1396541,4c7979037fc456ae30fb526debefa842.html
Termin składania:2022-08-05
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałem się i potwierdzam treść załączonego Oświadczenia o przepisach sankcyjnych
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Jan Przerwa
tel:
e-mail: jan.przerwa@agrochem.com.pl
Kontakt merytoryczny:
Jan Przerwa
tel:
e-mail: jan.przerwa@agrochem.com.pl
Numer dokumentu:Z97/399175
Źródło: Internet i własne