Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-20
Przedmiot ogłoszenia:Ocena stanu technicznego stojanów generatorów
Organizator:Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A w Jaworznie
Adres: ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jaworzno
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 327155523
E-mail:
Strona www:https://swoz.tauron.pl
Opis:Ocena stanu technicznego stojanów generatorów zainstalowanych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddziały - Elektrownia Jaworzno III, Łaziska, Łagisza na podstawie badań szumów akustycznych
Opis zapytania Zaproszenie do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.
Kategoria zakupowa 36.1. Generatory - remonty planowe, modernizacje
Miejsce i termin składania ofert: Data wszczęcia postępowania 20-08-2020 15:00
TERMIN SKŁADANIA wniosków/ofert 04-09-2020 10:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=115532
Termin składania:2020-09-04
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 30.11.2021 r.
Wadium:nie wymagane
Kontakt:Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Sławomir
Nazwisko: Perończyk
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: Slawomir.Peronczyk@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 327155523
Numer dokumentu:2020/TW/TW/01580/L/E
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2020-08-26 09:07
Sprostowanie

https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=115532

Dane zamawiającego
Zamawiający Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
Imię: Sławomir
Nazwisko: Perończyk
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: Slawomir.Peronczyk@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 327155523

Informacje podstawowe
Nazwa zapytania Ocena stanu technicznego stojanów generatorów zainstalowanych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddziały – Elektrownia Jaworzno III, Łaziska, Łagisza na podstawie badań szumów akustycznych
Numer zapytania 2020/TW/TW/01580/L/E

Informacje szczegółowe
Opis zapytania Zaproszenie do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.
Kategoria zakupowa 36.1. Generatory - remonty planowe, modernizacje
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 30.11.2021 r.

Data wszczęcia postępowania 20-08-2020 15:00
Termin składania wniosków/ofert 04-09-2020 10:00

Możliwość wglądu w wnioski/oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania wniosków/ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany wniosku/oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium

Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto Netto
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000

Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.