Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 24188178 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-14
Przedmiot ogłoszenia:

Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiegoś

Województwo łódzkie
Państwo: Polska
Termin składania:2022-11-30
Kod CPV:45112710-5, 45200000-9, 45233000-9, 77211400-6, 77211500-7, 77310000-6
Branże
  • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
  • pielęgnacja zieleni miejskiej
  • zabytki konserwacje
  • ochrona środowiska
  • aleje spacerowe, mała architekt.
  • wycinka drzew przy drogach i w mieście
  • schody zewnętrzne, balustrady, poręcze