Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-01-07
Przedmiot ogłoszenia:Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 15 01 02
Organizator:ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Sp. z o. o
Adres: Rzędów 40, 28-142 Tuczępy
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. buski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (015) 816 51 02 fax: (015) 816 51 03
E-mail:
Opis:Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie:
15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych PET niebiesko-zielony
w ilości ok 12 Mg
Miejsce i termin składania ofert: Oferty proszę przesyłać na adres: g.wasilewski@zgokrzedow.pl do dnia 12.01.2022r.
do godz. 10:00
Termin składania:2022-01-12
Źródło: Internet i własne
Załączniki: