Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Odnowienie licencji
Organizator:KOLEJE MAZOWIECKIE - KM SP. Z O.O
Adres: ul.Lubelska 26, 03-802 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 22 364 44 44
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/422145
Opis:Odnowienie dwóch licencji Adobe Creative Cloud na 12 msc/ 1 rok. Przedłużenie licencji niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych w Biurze Rzecznika Prasowego oraz tworzenie i edytowanie materiałów graficznych, reklamowych, promocyjnych
Opis postępowania: Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na odnowienie dwóch licencji Adobe Creative Cloud na 12 msc/ 1 rok.
Przedłużenie licencji niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych w Biurze Rzecznika Prasowego oraz tworzenie i edytowanie materiałów graficznych, reklamowych, promocyjnych.

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Kontakt do osoby prowadzącej postępowanie:

Anna Wójcik

,,Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Materiałowej

Email: a.wojcik@mazowieckie.com.pl
Grupa asortymentowa:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/422145
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 1 2023-12-22 15:39 2024-01-02 09:00
Termin składania:2024-01-02
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:
Kontakt:KOLEJE MAZOWIECKIE - KM SP. Z O.O
ul.Lubelska 26
03-802 Warszawa
Telefon: 22 364 44 44
ANNA WÓJCIK
a.wojcik@mazowieckie.com.pl
Zamawiający: Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
Numer dokumentu:MFG5-P-33/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: