Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18982671 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-16
Przedmiot ogłoszenia:Odnowienie licencji oprogramowania
Organizator:Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Adres: ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefaks: 91 484 96 02, tel. 91 484-96-94
E-mail:
Opis:Odnowienie licencji oprogramowania
485 licencji Symantec Endpoint Protection 14 Per User Standard Goverment Basic (licencja roczna)".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia (wzór umowy).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy dostarczyć do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie pocztą lub faksem na nr 91 484-96-64 lub mailem na adres przetargi@szczecin.po.gov.pl w terminie do 19.03.2020 r. do godz. 10.00.
Termin składania:2020-03-19
Wymagania:Na formularzu oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia Wykonawca powinien podać cenę jednostkową brutto za odnowienie licencji, następnie przemnożyć ją przez ilość sztuk licencji, a wyniki wpisać do kolumny ,,wartość brutto". Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy oraz roszczenia odszkodowawcze.
Numer dokumentu:PO VII WB 262.34.2020
Źródło: Internet i własne