Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Odśnieżanie dróg
Organizator:Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie
Adres: Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
NIP:PL5640001666
Telefon / fax:662 170 882
E-mail:
Strona www:https://cersanit.logintrade.net
Opis:ZUR06/ UTRZYMANIE RUCHU/ Odśnieżanie dróg wewnętrznych zakładów produkcyjnych: Śląsk, Pomorze i Mazowsze w okresie zimowym
Treść zapytania:
Zaproszenie do składania ofert:
Zapraszam do złożenia oferty na: Odśnieżanie 2022/23
Przebieg prowadzonego postępowania został zawarty w dokumencie 0. Zapytanie ofertowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie 1.Przedmiot zamówienia.
Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania zakupowego należy kierować za pomocą platformy LOGINTRADE (zadać pytanie może tylko zarejestrowany Oferent).
O dokumenty wymagane, o których mowa w Rozdziale X. Zapytania ofertowego, jest proszony tylko i wyłącznie Oferent, który wygra postępowanie ofertowe.
Uwaga! W trosce o zachowanie transparentności procesu zakupowego oraz sprawiedliwego traktowania oferentów, platforma LOGINTRADE uniemożliwia otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania.
W razie jakichkolwiek problemów z obsługą platformy proszę o kontakt z kupcem prowadzącym postępowanie zakupowe lub bezpośrednio z helpdeskiem Logintrade +48 71-787-35-34,helpdesk@logintrade.net
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Usługa odśnieżania dachów na obiektach zakładów Cersanit S.A. w Opocznie 1 m2 x
2. Odśnieżanie dróg wewnętrznych Zakładów Produkcyjnych: Śląsk, Pomorze i Mazowsze w okresie zimowym 1 godz x
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZUR06/ UTRZYMANIE RUCHU/ Odśnieżanie dróg wewnętrznych zakładów produkcyjnych: Śląsk, Pomorze i Mazowsze w okresie zimowym "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty
Czas przystąpienia do odśnieżania od momentu zgłoszenia?
(Pytanie zamknięte)
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1442111,3f0541e2e2688a3719e9d3b560aaa704.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
10- 10- 2022 13: 51
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
21- 10- 2022 16: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
04- 10- 2022 16: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1442111,3f0541e2e2688a3719e9d3b560aaa704.html
Termin składania:2022-10-21
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Łukasz Rożej
tel: 662 170 882
e-mail: lukasz.rozej@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Ryszard Kossak
tel:
e-mail: ryszard.kossak@cersanit.com
Numer dokumentu:SRM/286038
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2022-10-10 14:43
Zmiana terminu

https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1445852,f51f8b8e63a2b37ace2cc981ded3c1b5.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2022-10-10

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie

Przemysłowa 5

26-300 Opoczno

NIP: 5640001666

Kupiec:

Łukasz Rożej

tel: 662 170 882

e-mail: lukasz.rozej@cersanit.com

Kontakt merytoryczny:

Ryszard Kossak

tel:

e-mail: ryszard.kossak@cersanit.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SRM/286038/aktualizacja1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania
ZUR06/ UTRZYMANIE RUCHU/ Odśnieżanie dróg wewnętrznych zakładów produkcyjnych: Śląsk, Pomorze i Mazowsze w okresie zimowym

Treść zmian (aktualizacja):

Świadczenie usług dla Cersanit S.A. Opoczno oraz CAOLIN Opoczno.

• odśnieżanie dróg, placów i parkingów sprzętem ciężkim (koparka JCB), odśnieżanie sprzętem ciężkim (ciągnikiem z pługiem), odśnieżanie sprzętem ciężkim (samochód z pługiem), transport śniegu do strefy wywozu,
• posypywanie dróg mieszanką solną oraz piaskowo - solną,
• wywóz śniegu poza zakłady produkcyjne samochodami typu wywrotka.
• zdejmowanie śniegu łopatami z lokacji,
• odśnieżanie dachów budynków szuflami plastikowymi, bądź z materiałów drewnopochodnych, o miękkich zaokrąglonych krawędziach (bez okuć metalowych), transport śniegu do strefy zrzutu (drogi),

Treść zapytania:

Zaproszenie do składania ofert:

Zapraszam do złożenia oferty na: Odśnieżanie 2022/23

Przebieg prowadzonego postępowania został zawarty w dokumencie 0. Zapytanie ofertowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie 1.Przedmiot zamówienia.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania zakupowego należy kierować za pomocą platformy LOGINTRADE (zadać pytanie może tylko zarejestrowany Oferent).

O dokumenty wymagane, o których mowa w Rozdziale X. Zapytania ofertowego, jest proszony tylko i wyłącznie Oferent, który wygra postępowanie ofertowe.

Uwaga! W trosce o zachowanie transparentności procesu zakupowego oraz sprawiedliwego traktowania oferentów, platforma LOGINTRADE uniemożliwia otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania.

W razie jakichkolwiek problemów z obsługą platformy proszę o kontakt z kupcem prowadzącym postępowanie zakupowe lub bezpośrednio z helpdeskiem Logintrade +48 71-787-35-34,helpdesk@logintrade.net

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Odśnieżanie lokalizacji, za jedno miejsce paletowe pokrywy śnieżnej 1 szt. x
2. odśnieżania dachów budynków i budowli, za jeden metr kwadratowy odśnieżonej powierzchni dachu. 1 m2 x
3. usługi świadczone samochodem z pługiem, za jedną godzinę pracy. 1 rbg. x
4. usługi świadczone ciągnikiem z pługiem, za jedną godzinę pracy. 1 rbg. x
5. usługi świadczone samochodem z posypywarką, za jedną godzinę pracy. 1 rbg. x
6. usługi świadczone ciągnikiem z posypywarką, za jedną godzinę pracy. - #1 1 rbg. x
7. usługi świadczone samochodem do wywozu śniegu, za jedną godzinę pracy. 1 rbg. x
8. Zużycie 1.000,00 kg. mieszanki piaskowo - solnej. 1 szt. x
9. Zużycie 1.000,00 kg. soli drogowej. 1 szt. x
10. usługi świadczone koparką JCB, netto za jedną godzinę pracy. 1 rbg. x

Dodatkowe warunki formalne:

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZUR06/ UTRZYMANIE RUCHU/ Odśnieżanie dróg wewnętrznych zakładów produkcyjnych: Śląsk, Pomorze i Mazowsze w okresie zimowym "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Tytuł pytania:

Treść pytania:

Odpowiedź:

Dodatkowe pytania do oferty

Czas przystąpienia do odśnieżania od momentu zgłoszenia?
(Pytanie zamknięte)

Załączniki:

1_Przedmiot zamówienia SRM286038.pdf
326430 kB

3_ Pełnomocnictwo Cersanit S_A_ Łukasz Rożej.pdf
1805593 kB

4_ Klauzula informacyjna RODO.pdf
140851 kB

0_ Zapytanie ofertowe_Cersanit.pdf
228526 kB

2_ Wstępna oferta handlowa.docx
33640 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
10- 10- 2022 13: 51
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
21- 10- 2022 16: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
04- 10- 2022 16: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.