Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-02
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanei dokumentacji na :Remont przepustu na DK 64
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Adres: ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 664 58 75
E-mail:
Opis:Opracowanei dokumentacji na : Remont przepustu na DK 64 w m. Kramkowo w km 15+95, JNI=01211063
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesłać na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2,
15-703 Białystok pisemnie lub faksem na nr 85 651 37 83 lub pocztą elektroniczną na
adres brymsza@qddkia.gov.pl
w terminie do dnia 12.09.2019 r. do godz.. 9;15
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 12.09.2019 r. o godz. .9;30 w pokoju nr 313
Termin składania:2019-09-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do dnia 16 grudnia 2019 r.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Bronisław Rymsza, tel. 85 664 58 75
Numer dokumentu:O.BI.Z-4.2415.10.2019.br
Źródło: Internet i własne
Załączniki: