Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16639949 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62-5002 355
E-mail:
Opis:Kępno Kępno miasto ul. Dworcowa 3 nr dział.: 621/3 sprawa ZN/95/404MZI/2019/1804150 Opracowanie dokumentacji: Przyłączenie do sieci el-en budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Kępno ul. Dworcowa Grabów nad Prosną Grabów Nad Prosną miasto nr dział.: 522/4 sprawa ZN/96/404MZI/2019/1804266 Opracowanie dokumentacji: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Tartaku w m. Grabów nad Prosną dz. 522/4
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa- operator.pl/dostawcy _i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiająceqo, pok. 5 do 18-01-2019 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 18-01-2019 godz. 10:25
Termin składania:2019-01-18
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 20-06-2019 Przetarg nr 2 - 19-07-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedura można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z oferta: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355 adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:19/P/19/Oddział Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: