Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-08
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont i przebudowa budynku
Organizator:Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu
Adres: ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://zim-wroc.logintrade.net
Opis:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont i przebudowa budynku przy Ul. Wiejskiej 2-4 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:Remont i przebudowa budynku przy Ul. Wiejskiej 2-4 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. dokumentacja projektowa z nadzorem autorskim 71000000-8 1 szt. % Czytaj
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,56884,6fa77d8a28f18e84d21d2ca54366996e.html

TERMIN SKŁADANIA:
17-09-2021 15:30
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
15-09-2021 08:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,56884,6fa77d8a28f18e84d21d2ca54366996e.html
Termin składania:2021-09-17
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Rafał Maciejec
tel:
e-mail: rmaciejec@zim.wroc.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont i przebudowa budynku przy ul. Wiejskiej 2-4 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla.Osoba kontaktowa:
Rafał Maciejec
tel:
e-mail: rmaciejec@zim.wroc.pl
.
Numer dokumentu:Z22/1207
Źródło: Internet i własne
Załączniki: