Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Adres: ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:91 42 47 397
E-mail:
Strona www:https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/67906
Opis:Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci gazowej ś/c w m. Smolnica
Opis postępowania:
Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego:
a) gazociąg ś/c dn 63 PE 100 SDR 11 o dług. ok. L=350 mb,
b) przyłącze gazowe ś/c dn 25 PE 100 RC SDR 11 o dług. ok. L=2,0 mb
zwanego dalej Projektem,
2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
3) sprawowanie nadzoru autorskiego,
4) budowę:
a) gazociąg ś/c dn 63 PE lub z rur PE 100 SDR 11 o dług. ok. L=235,0 mb,
b) przyłącze gazowe ś/c dn 25 PE 100 RC SDR 11 o dług. ok. L=2,0 mb wraz z zakupem, dostawą i montażem szafki gazowej zwaną dalej Robotami,
5) wykonanie prac towarzyszących Robotom.
Grupa asortymentowa:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/67906
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2022-06-07 13:30:00 2022-06-22 12:00:00
1 licytacja 2022-06-23 10:00:00 2022-06-23 10:05:00
Termin składania:2022-06-22
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
ul. Tama Pomorzańska 26
70-952 Szczecin
Dominika Gierońska
91 42 47 397
dominika.gieronska@psgaz.pl
Numer dokumentu:2022/WH00/WNP-039029
Źródło: Internet i własne
Załączniki: