Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17509130 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-14
Przedmiot ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowalnych

Województwo dolnośląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-07-04
Kod CPV:45000000-7,71000000-0
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • budowa obiektów pod klucz
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • brukarskie usługi
 • remonty, naprawy, renowacje
 • przebudowy, adaptacje pomieszczeń
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • inwentaryzacje - oceny stanu technicznego
 • budowlane ekspertyzy techn.-ekonom.
 • instalacje sanitarne w budynkach
 • instalacje ciepłej, zimnej wody
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • elektroinstalatorstwo
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - budynki, adaptacje
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • projekty - architektoniczne
 • pielęgnacja zieleni miejskiej
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • wykonanie iluminacji obiektów
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • rurociągi kablowe
 • systemy melioracji i nawadniania
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • projekty - ogrodnictwo
 • archeologiczne prace, nadzór
 • remonty - obiekty mieszkalne, publiczne
 • przebudowy, dobudowy, rozbudowy - użytkowe
 • nadzór budowlany - kubatura, budynki
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • niwelacje terenu roboty ziemne
 • zabytki konserwacje