Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21048501 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-12
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Adres: ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:52 328 5243
E-mail:
Strona www:https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/60089
Opis:Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy stacji gazowej w/c redukcyjno- pomiarowej w m. Otorowo, gm. Solec Kujawski
Opis postępowania:
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy stacji gazowej w/c redukcyjno- pomiarowej w m. Otorowo, dz. 246/4, gm. Solec Kujawski, dla następującego zakresu rzeczowego:
- stacja gazowa w/c redukcyjno- pomiarowa o przepustowości Q= 25 000 m3/h 1 szt.
Grupa asortymentowa: Usługi projektowe, dokumentacja techniczna, ekspertyzy techniczne
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/60089
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-04-12 14:45:00 2021-04-26 09:00:00
Termin składania:2021-04-26
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Agnieszka Luzak
52 328 5243
885 370 391
agnieszka.luzak@psgaz.pl
Numer dokumentu:2021/W800/WNP-031928
Źródło: Internet i własne
Załączniki: