Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-06-30
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych
Organizator:Gmina Żukowo
Adres: Gdańska 52, 83-330 Żukowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/477551
Opis:I.7011.12.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Oferta W tym miejscu należy załączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477551
Składania : 23-07-2021 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477551
Otwarcie ofert:Otwarcia : 23-07-2021 10:10:00
Termin składania:2021-07-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - 170 dni od daty zawarcia umowy
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji zamówienia - 170 dni od daty zawarcia umowy . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Katarzyna Buczek
Gmina Żukowo
Gdańska 52
83-330 Żukowo
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 477551, I.7011.12.2021
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki:
2021-07-15 11:44
Sprostowanie

https://platformazakupowa.pl/transakcja/477551

Postępowanie: I.7011.12.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żukowie

Katarzyna Buczek
Gmina Żukowo
Gdańska 52
83-330 Żukowo
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Zamieszczenia : 30-06-2021 13:55:00
Składania : 23-07-2021 10:00:00
Otwarcia : 23-07-2021 10:10:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Rodzaj: Usługa

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/477551

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.

1.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena wybranej oferty będzie przekraczała możliwości finansowe zamawiającego lub bez podania przyczyn.

2.        Zamawiający zastrzega możliwość niepodpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy wystąpią nowe okoliczności, o których istnieniu nie posiadał wiedzy w momencie wystosowania ZAPYTANIA OFERTOWEGO.  

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Wyślij wiadomość do zamawiającego

Przedmiot zamówienia
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Oferta Cena ofertowa za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę PSZOK 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Kursy walut NBP PLN: PLN, EUR: 4.5467 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji zamówienia - 300 dni od daty zawarcia umowy . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Okres związania ofertą - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.