Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-10
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych wraz ze scenariuszami filmów
Organizator:Euro Innowacje sp. z o.o
Adres: Garbary 100/11, 61-757 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83528
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/7/2021/JAROCIN: Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych wraz ze scenariuszami filmów dla nauczycieli, studentów i opiekunów praktyk w ramach 4 obszarów nauczania (MATEMATYCZNY, PRZYRODNICZY, TIK, JĘZYKI OBCE)
Powstaje w kontekście projektu
POWR.02.10.00-00-3031/20 - Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin

Część 1
Edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część I ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO/7/2021/JAROCIN, którego przedmiotem jest: Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych wraz ze scenariuszami filmów dla nauczycieli, studentów i opiekunów praktyk w ramach 4 obszarów nauczania (MATEMATYCZNY, PRZYRODNICZY, TIK, JĘZYKI OBCE).
Część I zamówienia obejmuje: Opracowanie merytoryczne 1 publikacji (materiałów dydaktycznych) oraz 2 komplementarnych scenariuszy filmów edukacyjnych dotyczących nauczania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach przedmiotu edukacja matematyczna (obszar nauczania MATEMATYCZNY).
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
- ETAP I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
- ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarto w treści Zapytania ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN.

Część 2
Matematyka w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część II ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO/7/2021/JAROCIN, którego przedmiotem jest: Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych wraz ze scenariuszami filmów dla nauczycieli, studentów i opiekunów praktyk w ramach 4 obszarów nauczania (MATEMATYCZNY, PRZYRODNICZY, TIK, JĘZYKI OBCE).
Część II zamówienia obejmuje: Opracowanie merytoryczne 1 publikacji (materiałów dydaktycznych) oraz 2 komplementarnych scenariuszy filmów edukacyjnych dotyczących nauczania uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej - w ramach przedmiotu matematyka (obszar nauczania MATEMATYCZNY).
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
- ETAP I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
- ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarto w treści Zapytania ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN.

Część 3
Edukacja przyrodnicza w klasach I-III szkoły podstawowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część III ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO/7/2021/JAROCIN, którego przedmiotem jest: Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych wraz ze scenariuszami filmów dla nauczycieli, studentów i opiekunów praktyk w ramach 4 obszarów nauczania (MATEMATYCZNY, PRZYRODNICZY, TIK, JĘZYKI OBCE).
Część III zamówienia obejmuje: Opracowanie merytoryczne 1 publikacji (materiałów dydaktycznych) oraz 2 komplementarnych scenariuszy filmów edukacyjnych dotyczących nauczania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach przedmiotu edukacja przyrodnicza (obszar nauczania PRZYRODNICZY).
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
- ETAP I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
- ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarto w treści Zapytania ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN.

Część 4
Przyroda, biologia, chemia, fizyka, geogr. w kl. IV-VIII SP

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część IV ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO/7/2021/JAROCIN, którego przedmiotem jest: Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych wraz ze scenariuszami filmów dla nauczycieli, studentów i opiekunów praktyk w ramach 4 obszarów nauczania (MATEMATYCZNY, PRZYRODNICZY, TIK, JĘZYKI OBCE).
Część IV zamówienia obejmuje: Opracowanie merytoryczne 1 publikacji (materiałów dydaktycznych) oraz 2 komplementarnych scenariuszy filmów edukacyjnych dotyczących nauczania uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej w ramach przedmiotów przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia (obszar nauczania PRZYRODNICZY).
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
- ETAP I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
- ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarto w treści Zapytania ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN.

Część 5
Edukacja informatyczna w klasach I-III szkoły podstawowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część V ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO/7/2021/JAROCIN, którego przedmiotem jest: Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych wraz ze scenariuszami filmów dla nauczycieli, studentów i opiekunów praktyk w ramach 4 obszarów nauczania (MATEMATYCZNY, PRZYRODNICZY, TIK, JĘZYKI OBCE).
Część V zamówienia obejmuje: Opracowanie merytoryczne 1 publikacji (materiałów dydaktycznych) oraz 2 komplementarnych scenariuszy filmów edukacyjnych dotyczących nauczania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach przedmiotu edukacja informatyczna (obszar nauczania TIK).
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
- ETAP I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
- ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarto w treści Zapytania ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN.

Część 6
Informatyka w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część VI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO/7/2021/JAROCIN, którego przedmiotem jest: Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych wraz ze scenariuszami filmów dla nauczycieli, studentów i opiekunów praktyk w ramach 4 obszarów nauczania (MATEMATYCZNY, PRZYRODNICZY, TIK, JĘZYKI OBCE).
Część VI zamówienia obejmuje: Opracowanie merytoryczne 1 publikacji (materiałów dydaktycznych) oraz 2 komplementarnych scenariuszy filmów edukacyjnych dotyczących nauczania uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej w ramach przedmiotu informatyka (obszar nauczania TIK).
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
- ETAP I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
- ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarto w treści Zapytania ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN.

Część 7
Edukacja językowa (j. angielski) w klasach I-III SP

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część VII ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO/7/2021/JAROCIN, którego przedmiotem jest: Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych wraz ze scenariuszami filmów dla nauczycieli, studentów i opiekunów praktyk w ramach 4 obszarów nauczania (MATEMATYCZNY, PRZYRODNICZY, TIK, JĘZYKI OBCE).
Część VII zamówienia obejmuje: Opracowanie merytoryczne 1 publikacji (materiałów dydaktycznych) oraz 2 komplementarnych scenariuszy filmów edukacyjnych dotyczących nauczania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach przedmiotu edukacja językowa - j. angielski (obszar nauczania JĘZYKI OBCE).
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
- ETAP I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
- ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarto w treści Zapytania ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN.

Część 8
J. angielski, j. niemiecki w klasach IV-VIII szkoły podstaw.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Część VIII ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZO/7/2021/JAROCIN, którego przedmiotem jest: Opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych wraz ze scenariuszami filmów dla nauczycieli, studentów i opiekunów praktyk w ramach 4 obszarów nauczania (MATEMATYCZNY, PRZYRODNICZY, TIK, JĘZYKI OBCE).
Część VIII zamówienia obejmuje: Opracowanie merytoryczne 1 publikacji (materiałów dydaktycznych) oraz 2 komplementarnych scenariuszy filmów edukacyjnych dotyczących nauczania uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej w ramach przedmiotów j. angielski oraz j. niemiecki (obszar nauczania JĘZYKI OBCE).
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
- ETAP I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
- ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarto w treści Zapytania ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-20
Termin składania:2021-12-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-01-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Etap I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
Etap 2
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-01-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Etap I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
Etap 2
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-01-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Etap I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
Etap 2
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-01-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Etap I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
Etap 2
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-01-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Etap I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
Etap 2
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-01-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Etap I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
Etap 2
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-01-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Etap I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
Etap 2
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-01-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Etap I - Opracowanie 2 scenariuszy filmów edukacyjnych
Etap 2
Koniec realizacji
2022-02-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
ETAP II - Opracowanie 1 publikacji (materiałów dydaktycznych)
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Umowa może zostać zmodyfikowana w zakresie niezbędnym dla jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian i ich spójności z treścią i kształtem zobowiązań umownych. W szczególności dostosowanie niezbędnych zapisów umowy będzie dotyczyło sytuacji, w której wyłoniony wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie będą osobą/osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Nie dopuszcza się składania wraz z ofertą postanowień modyfikujących treść umowy. Ewentualne zmiany zostaną ustalone drogą porozumienia pomiędzy stronami.
2. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, podpisze Umowę w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.
3. W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące:
1) Zmian w podatku VAT - wynikających ze zmiany przepisów.
2) Zmian w zakresie osób wykonujących zamówienie - w przypadkach losowych, w których dalsze wykonywanie zamówienia przez osoby dotychczas wskazane do jego realizacji nie jest możliwe z przyczyn nie dających się wcześniej przewidzieć i uniemożliwiających tym osobom dalsze wykonywanie Umowy.
3) Zmian w zakresie terminu realizacji umowy lub terminów realizacji poszczególnych prac lub etapów harmonogramu prac przewidzianych Umową - jeżeli z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie Umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe.
4) Zmian przedmiotowych Umowy - jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze specyfiki projektu i Umowy lub nie dała się wcześniej przewidzieć, a przedmiotowa zmiana ma charakter istotny i celowy z punktu widzenia celów lub założeń projektu/Umowy.
5) Zmian w zakresie wynagrodzenia Oferenta lub ceny w zakresie wynikającym lub związanym z koniecznymi zmianami przedmiotowymi lub osobowymi lub zmianą terminów realizacji Umowy lub zmian zakresu przedmiotowego.
6) Realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
7) Innych zmian, a zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
8) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą:
a) na podstawie postanowień umownych,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
9) Innych zmian, a zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) i dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie Zamówienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) i dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje potencjałem organizacyjnym i technicznym niezbędnym do wykonania Zamówienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) i dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) i dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania części Zamówienia na którą składa ofertę, spełniającymi wszystkie poniższe warunki:
a) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
b) posiadanie co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu wsparcia metodycznego dla nauczycieli i/lub w pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu zaliczającego się do jednego z czterech obszarów przedmiotowych:
- dla części I i części II - jako nauczyciel z obszaru matematyka,
- dla części III i części IV - jako nauczyciel z obszaru przyrodniczego,
- dla części V i części VI - jako nauczyciel z obszaru informatyka,
- dla części VII i części VIII - jako nauczyciel z obszaru języki obce;
c) posiadanie doświadczenia w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych, tj. minimum 3 artykułów lub scenariuszy zajęć lub publikacji;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania części Zamówienia na którą składa ofertę, spełniającymi wszystkie poniższe warunki:
a) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
b) posiadanie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu wsparcia metodycznego dla nauczycieli i/lub w pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotu zaliczającego się do jednego z czterech obszarów przedmiotowych:
- dla części I i części II - jako nauczyciel z obszaru matematyka,
- dla części III i części IV - jako nauczyciel z obszaru przyrodniczego,
- dla części V i części VI - jako nauczyciel z obszaru informatyka,
- dla części VII i części VIII - jako nauczyciel z obszaru języki obce;
c) posiadanie doświadczenia w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych, tj. minimum 3 artykułów lub scenariuszy zajęć lub publikacji;
Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia"
na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) oraz Wykazów osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załącznik nr 4).
Każda z osób wskazanych do realizacji części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę musi spełniać wymogi dla niniejszego kryterium. Zamawiający na każdym etapie postępowania, realizacji przedmiotu umowy jak i po jej zakończeniu zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej spełnianie niniejszego kryterium.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
I. DODATKOWY WARUNEK UDZIAŁU NR 1:
Wykonawca zobowiązuje się, że co najmniej 1 osoba wskazana do realizacji przedmiotu zamówienia wystąpi w filmie poprzez udzielenie wywiadu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) i dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
II. DODATKOWY WARUNEK UDZIAŁU NR 2:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że nie zachodzą okoliczności powiazań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Euro Innowacje sp. z o.o.) w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przez powiazania osobowe lub kapitałowe rozumie się przede wszystkim wzajemne powiazania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3) i dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powinien on przedłożyć niniejsze dokumenty:
1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym, stanowiąca Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4) Wykazy osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
5) Pełnomocnictwo, stanowiące Załącznik nr 5, jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia oraz jeśli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy).
2. Zamawiający zastrzega sobie, że tylko ww. dokumenty będą podlegały ocenie. Dokumenty nie sporządzone na wzorach udostępnionych w Zapytaniu Ofertowym lub dodatkowe, nie wskazane w Zapytaniu - nie będą brały udziału w ocenie.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-10
Data ostatniej zmiany
2021-12-10

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium A - Cena oferty - 80%
Punkty za Kryterium A zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Kryterium B - Doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych - 20%.
Punkty za Kryterium B zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium A - Cena oferty - 80%
Punkty za Kryterium A zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Kryterium B - Doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych - 20%.
Punkty za Kryterium B zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium A - Cena oferty - 80%
Punkty za Kryterium A zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Kryterium B - Doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych - 20%.
Punkty za Kryterium B zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium A - Cena oferty - 80%
Punkty za Kryterium A zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Kryterium B - Doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych - 20%.
Punkty za Kryterium B zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium A - Cena oferty - 80%
Punkty za Kryterium A zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Kryterium B - Doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych - 20%.
Punkty za Kryterium B zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium A - Cena oferty - 80%
Punkty za Kryterium A zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Kryterium B - Doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych - 20%.
Punkty za Kryterium B zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium A - Cena oferty - 80%
Punkty za Kryterium A zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Kryterium B - Doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych - 20%.
Punkty za Kryterium B zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1) Kryterium A - Cena oferty - 80%
Punkty za Kryterium A zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2) Kryterium B - Doświadczenie w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych - 20%.
Punkty za Kryterium B zostaną przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego nr ZO/7/2021/JAROCIN w pkt. VIII.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Dukarska
tel.:
e-mail: a.dukarska@euroinnowacje.com
Kod CPV:80521000-2, 92312210-6, 80521000-2, 92312210-6, 80521000-2, 92312210-6, 80521000-2, 92312210-6, 80521000-2, 92312210-6
Numer dokumentu:2021-266-83528, ZO/7/2021/JAROCIN
Źródło: Internet i własne
Załączniki: