Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15410256 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie wniosku aplikacyjnego
Organizator:Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Adres: Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:opracowanie wniosku aplikacyjnego (każdy komponent poniżej 1 mln euro) - w ramach konkursu ogłoszonego przez Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020, Priorytet 2: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.
Beneficjent wiodący: Sanatorium w Pioniersku (Obwód Kaliningradzki)
Partner: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce (Warmińsko-Mazurskie)

Zakres planowanego projektu:

1. Rozwój infrastruktury w celu obniżenia poziomu zanieczyszczenia powietrza w rejonie przygranicznym poprzez modernizację kotłowni węglowej w Sanatorium Pioniersk

2. Wspieranie dostaw energii i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w
sanatorium w Pioniersku

3. Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody, gospodarka zasobami wodnymi w
związku ze zmianami klimatu i zrównoważone zarządzanie, ochrona i korzystanie z
zasobów wody w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.

4. Wspieranie energooszczędności i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej zasilaj ącej w energię elektryczną budynki
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce

5. Wspólne działania podjęte w odpowiedzi na zagrożenie dla zdrowia człowieka, spowodowane przez zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska (powietrza) (astma, alergia, choroby skóry itp.)
Miejsce i termin składania ofert: Oferty cenowe należy przesłać na e-mail k.klucewicz@ameryka.com.pl do dnia 05.06.2018r.
do godziny 12.00
Termin składania:2018-06-05
Wymagania:Wymagania
1. Język obowiązujący w programie: angielski
2. Komunikacja w trakcie przygotowywania wniosku z beneficjentem wiodącym w języku rosyjskim, z partnerem w języku polskim.
Powyższe opracowanie powinny być gotowe do 10.07.2018r.

Pytania należy przesyłać na e-mail k.klucewicz@ameryka.com.pl do dnia 25.05.2018r. do godziny 12.00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: