Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Opróżnienie, odbiór i utylizacja odpadów
Organizator:ORLEN Centrum Serwisowe
Adres: ul. Wrocławska 58, 45-701 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:667221279, 667221279
E-mail:
Strona www:https://connect.orlen.pl/app/outRfx/295934/supplier/status
Opis:Opróżnienie, odbiór i utylizacja odpadów powstałych po czyszczeniu rurociągów dalekosiężnych
Przedmiot oferty
Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 Opróżnienie zbiornika z odpadów o kodzie 1308998* 1 KPL
2 Odbiór i utylizacja odpadu o kodzie 130899* 1 KPL
Kategorie zakupowe
(D.05.011) Terminale - czyszczenie aparatów, zbiorników i rurociągów
Typ rundy zapytania
Otwarty
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/295934/supplier/status

Rozpoczęcie składania ofert
26-04-2023 14:36
Zakończenie składania ofert
04-05-2023 10:00
Termin zadawania pytań
04-05-2023 09:00
Termin składania:2023-05-04
Numer dokumentu:OCS/2/000040/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: