Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14913041 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-16
Przedmiot ogłoszenia:ORGANIZACJA PLENEROWEJ IMPREZY MASOWEJ
Organizator:Gmina Miasto Sochaczew
Adres: ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sochaczewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02
Opis:OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA ,,ORGANIZACJĘ PLENEROWEJ IMPREZY MASOWEJ DNI SOCHACZEWA 2018"
przetarg ofertowy na ,,organizację plenerowej imprezy masowej Dni Sochaczewa 2018"
Miejsce i termin składania ofert: Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną na ,,organizację plenerowej imprezy masowej Dni Sochaczewa" należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa 09.03.2018 r. o godz. 09.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 505.
Termin składania:2018-03-09
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:

Dni Sochaczewa - 9-10.06.2018 r.
Wymagania:Termin płatności - do 30 dni od dnia złożenia faktury.
Kontakt:Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski - Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 - 16.00 w dni powszednie.

Joanna Niewiadomska-Kocik- Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji w godz. 9.00 - 16.00 w dni powszednie.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: