Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-08
Przedmiot ogłoszenia:ORGANIZACJI IMPREZY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ-WYCIECZKI
Organizator:Miejski Zakład Usług Komunalnych
Adres: ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 266 44 76, 32 266 62 97
E-mail:
Opis:Miejski Zakład Usług Komunalnych niniejszym zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie:

ORGANIZACJI IMPREZY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ-WYCIECZKI DO WIEDNIA DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU.
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja imprezy rekreacyjno-turystycznej wycieczki do Wiednia, dla około 45 osobowej grupy pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu, w terminie od 18 do 20 października 2019 roku.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć (osobiście/kurierem) w siedzibie Zamawiającego: 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1, I piętro, pokój nr 20 - Sekretariat.
Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opisanej nazwą i siedzibą Zamawiającego oraz hasłem:
,,ORGANIZACJA IMPREZY TURYSTYCZNO - REKREACYJNEJ - WYCIECZKI DO WIEDNIA DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU - nie otwierać przed dniem 15 lipca 2019 roku, godz. 12:00".

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 15 lipca 2019 roku do godz. 12:00.
Termin składania:2019-07-15
Miejsce i termin realizacji:3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 18 do 20 października 2019 roku
Kod CPV:63.51.10.00
Numer dokumentu:ZO 57/I/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: