Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-14
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru elektrycznego
Organizator:Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie
Adres: Sportowa 25, 72-100 Goleniów
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
NIP:PL8560008981
E-mail:
Strona www:https://osir-goleniow.logintrade.net
Opis:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru elektrycznego na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Modernizacja oświetlenia płyty euroboiska na stadionie miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie na Ul. Sportowej 25."
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru elektrycznego na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Modernizacja oświetlenia płyty euroboiska na stadionie miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie na Ul. Sportowej 25." zgodnie z zakresem zadań stanowiących Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://osir-goleniow.logintrade.net/zapytania_email,168136,796dafbbbf1e94d6c7752782277e485f.html
TERMIN SKŁADANIA: 2024-06-21 13:00
Termin składania:2024-06-21
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 17.08.2024 r.
Wymagania:5. Wystawianie faktur i termin płatności: Faktura wystawiona będzie po dostarczeniu i odebraniu przedmiotu zamówienia bez uwag przez Zamawiającego. Termin płatności:14 dni od wykonania przedmiotu zamówienia, podpisania bez uwag protokołu odbiorczego oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura wystawiona będzie w sposób następujący:
Nabywca Gmina Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, NIP 856 00 08 981
Odbiorca (płatnik): Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów.
Przy czym faktura musi zawierać oba powyższe zapisy.
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podany do rozliczeń z tytułu wykonania zamówienia jest rachunkiem właściwym do rozliczeń z mechanizmem podzielonej płatności (tzw split payment).
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru elektrycznego na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Modernizacja oświetlenia płyty euroboiska na stadionie miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie na ul. Sportowej 25." CPV/Indeks 1 usługa
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Kryteria formalne:
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Termin płatności 14 dni
Pytania do postępowania "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru elektrycznego na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Modernizacja oświetlenia płyty euroboiska na stadionie miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie na ul. Sportowej 25.""
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Załączniki:
Załącznik nr 1 - SWZ.doc
52.22 KB 14.06.2024 - 14:17:06 905949
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc
16.90 KB 14.06.2024 - 14:17:06 905950
Załącznik nr 3 wzór Umowy.doc
46.08 KB 14.06.2024 - 14:17:06 905951
Zapytanie ofertowe inspekto nadzoru elektrycznego.doc
26.62 KB 14.06.2024 - 14:17:06 905952
Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Pobierz
Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 14 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Termin składania: 2024-06-21 13:00 Termin zadawania pytań: 2024-06-19 13:00
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Małgorzata Zera
tel:
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru elektrycznego na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Modernizacja oświetlenia płyty euroboiska na stadionie miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie na ul. Sportowej 25."Osoba kontaktowa:
Małgorzata Zera
tel:
e-mail: osir@osir.goleniow.pl
Numer dokumentu:Z45/72144
Źródło: Internet i własne
Załączniki: