Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-15
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
Adres: Świętojańska 20 d, 62-500 Konin
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Konin
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/628078
Opis:ZDP.ZI.4101.03.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3191P Leśnictwo - Stara Ruda - Nowa Wieś na odcinku Leśnictwo - Stara Ruda"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Zakres rzeczowy robót w ramach przedmiotu zamówienia, które podlegają nadzorowi inwestorskiemu obejmują wykonanie: - robót pomiarowych; - robót przygotowawczych; - robót rozbiórkowych; - robót ziemnych; - osadzenia krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; - chodników z betonowej kostki brukowej; - ścieżki pieszo rowerowej z betonu asfaltowego; - zjazdów i skrzyżowań z betonu asfaltowego; - peronu autobusowego z betonowej kostki brukowej; - ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej; - mechanicznej rozbiórki podbudowy z kruszywa; - mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej; - poszerzenia jezdni z SMA; - nowej nawierzchni jezdni z SMA; - poboczy wzmacnianych kruszywem łamanym; - poboczy gruntowych uzupełnionych humusem i obsianych trawą; - nowego oznakowania pionowego i poziomego; - montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; - robót wykończeniowych. 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628078
Składania : 24-06-2022 09:00:00

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628078
Otwarcie ofert:Otwarcia : 24-06-2022 09:05:00
Termin składania:2022-06-24
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Łukasz Ćwiek
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
Świętojańska 20 d
62-500 Konin
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 628078, ZDP.ZI.4101.03.2022
Źródło: Internet i własne - Opennexus