Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17538992 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-21
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej
Organizator:URZĄD GMINY REPKI
Adres: ul. Parkowa 7, 08-307 Repki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sokołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. /fax (0-25) 787 50 23 wew. 218, tel. 25 787 50 29
E-mail:
Opis:pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w
specjalności drogowej realizowanymi w ramach zadania p.n. ,,Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Repki"
w skład którego wchodzą zadania :
1) ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki"
2) ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze"
zgodnie ze specyfikacją warunków pełnienia obowiązków inspektora nadzoru
która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego .
Szczegółowy zakres robót określono w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego - przedmiary robót.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Gminy Repki, ul.
Parkowa 7, 08-307 Repki, do dnia 25.06.2019 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2019-06-25
Kontakt:Osoba do kontaktów - Andrzej Skorupka
Tel. /fax (0-25) 787 50 23 wew. 218
Źródło: Internet i własne
Załączniki: