Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-15
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie funkcji trenera/trenerki regionalnego/nej TIK
Organizator:Stowarzyszenie Wspólnota Polska
Adres: Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
podkarpackie
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32348
Opis:Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego: świadczenie usług trenera regionalnego TIK w woj. podkarpackim numer naboru: POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18.

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2021/TR/LE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki regionalnego/nej TIK (kod CPV 800000004 Usługa edukacyjne i szkoleniowa) w projekcie pt: Uczymy, jak uczyć: Enter! w województwie podkarpackim.
2. W wyniku postępowania wyłonionych zostanie 4 trenerów regionalnych do świadczenia usług szkoleń dla trenerów lokalnych TIK z województwa podkarpackiego.
3. Zamawiający zakłada wyłonienie 4 trenerów regionalnych TIK:
o wskazanej przez Wykonawcę specjalności w ramach grup przedmiotowych:
a) edukacja wczesnoszkolna -1 trener,
b) przedmioty humanistyczne - 1 trener,
c) przedmioty matematyczno-przyrodnicze - 1 trener,
d) przedmioty artystyczne - 1 trener
Ponadto, 1 trener regionalny spełniający dodatkowe kryteria zostanie przypisany do grupy informatycznej.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-21
Termin składania:2021-02-21
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-03

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Powstaje w kontekście naboru
POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18 - Lekcja: Enter
Zamówienia uzupełniające
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Warunki zmiany umowy
zgodnie z zapytaniem ofertowym
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Skan oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: warsztaty@wspolnotapolska.org.pl lub poprzez elektroniczny formularz https://forms.gle/KfTvn8oUBN1zGajo6 (jest konieczność zalogowania) do dnia 21.02.2021 roku do godziny 23:59. Ofertę należy sporządzić wg wzoru podanym w zapytaniu ofertowym. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-15
Data ostatniej zmiany
2021-02-15

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Kontakt:Osoby do kontaktu
Daria Michalik
tel.:
e-mail: warsztaty@wspolnotapolska.org.pl
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:2021-1622-32348, 04/2021/TR/LE
Źródło: Internet i własne
Załączniki: