Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14683598 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Organizator:Urząd Miejski w Brodnicy
Adres: ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (056) 49 30 607
Opis:,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji ulicy Ustronie w Brodnicy - część II" z terminem realizacji do czasu zakończenia robót przez wykonawcę.
Nadzór inwestorski w branżach: drogowa, sanitarna, elektryczna.
Wartość inwestycji wg umowy: 1.890.268,24 zł brutto.
Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do dokonywania kontroli budowy w czasie wykonywania robót w każdym przypadku, gdy zajdzie potrzeba pobytu na budowie, na telefoniczne lub pisemne wezwanie inwestora.
Po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru robót Inspektor zobowiązany jest do nieodpłatnego brania udziału w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Zakres zadania: budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m; poszerzenie jezdni bitumicznej do 7,0m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji, budowa zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej: (200mm - 81m; 250mm - 94m; 315mm - 215m), budowa kanalizacji sanitarnej: (200mm - 448m, przykanaliki 200mm - 137m, kanalizacja tłoczna 110mm - 53m), budowa komory włączeniowej i pompowni zbiorczej, budowa oświetlenia drogowego.

Dokumentacja projektowa inwestycji pn.: ,,Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji ulicy Ustronie w Brodnicy" dostępna w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Brodnicy.
Miejsce i termin składania ofert: Proszę o składanie ofert na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica do dnia 17.01.2018 r.
Termin składania:2018-01-17
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 01.06.2018 r.
Wymagania:Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Kontakt:Kontakt: Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji - pok. 304, piętro II, tel. (056) 49 30 607
Numer dokumentu:GMI.272.2.2.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: