Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-14
Przedmiot ogłoszenia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Organizator:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Adres: ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 397 32 16, 22 101 02 02
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/941445
Opis:Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Drzewicz na odcinku od km 13+093,00 do km 13+140,00, polegająca na budowie drogi dla rowerów."
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Drzewicz na odcinku od km 13+093,00 do km 13+140,00, polegająca na budowie drogi dla rowerów." zgodnie z SSTWiORB, OPZ, wzorem umowy. Zamawiający wymaga załączeniu formularza cenowego.
Formularz cenowy.doc
1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Mostowa 11a
80-778, Gdańsk (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/941445
Składania : 21-06-2024 12:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 21-06-2024 12:15:00
Termin składania:2024-06-21
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (52) 397 32 16.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Od dnia zawarcia umowy do odbioru końcowego robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Potencjał Kadrowy - Inspektor nadzoru dla branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne. Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam" (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Formularz kadrowy.do [...].doc
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Doświadczenie - Doświadczenie na stanowisku inspektora branży drogowej przy realizacji najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie, lub remoncie nawierzchni z płytek betonowych lub z kostki brukowej o powierzchni min. 300 m2 w ciągu drogi publicznej. Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam". Proszę załączyć referencje. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Oświadczenie o płatności podatku VAT - Oświadczam, że: 1. jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiadam rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów, będących podatnikami VAT (tzw. biała lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. albo 2. korzystam ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i posiadam rachunek bankowy, który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie przedmiotu Umowy, do których nie ma zastosowania mechanizm podzielonej płatności. Proszę potwierdzić wpisując odpowiednio: ,,jestem podatnikiem o którym mowa w pkt. 1 oświadczenia" albo ,,jestem podatnikiem o którym mowa w pkt. 2 oświadczenia". (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Oświadczenie o płatn [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Oświadczenie sankcyjne - Oświadczam, że nie jesteśmy wykonawcą, wobec którego zastosowanie mają sankcje i zakazy dotyczące obszaru zamówień publicznych (w szczególności związane z wykluczeniem z udziału w postępowaniach) określone w art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę potwierdzić wpisując ,,Potwierdzam" (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Oświadczenie sankcyj [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Oświadczenie RODO - Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" lub " nie dotyczy". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 941445
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: