Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Prace dociepleniowe i remont elewacji wschodniej
Organizator:Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu
Adres: ul. Watzenrodego 17, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.( 056) 653 81 10, fax ( 056) 653-81-29
E-mail:
Opis:,,Prace dociepleniowe i remont elewacji wschodniej w bud. Podgórska 14b w Toruniu"
Przedmiotem zamówienia jest :
Część I :
1. Wykonanie sufitów podwieszonych z profili systemowych z zamontowaniem kasetonów w kolorze białym w czterech pokojach i jednej kuchni o powierzchni 73,00 m2 wraz z dociepleniem wełną mineralną o gr. 100 mm.
2. Docieplenie wełną mineralną o gr. 100 mm stropu dwóch mieszkań o pow. 70,00 m2
Część II :
3. Wykonanie docieplenia stropu piwnic lokatorskich pod mieszkaniami wełną mineralną o gr.100 mm i płytami regips o pow. 230.00 m2
4. Wstawienie w 24 oknach piwnic lokatorskich płyt minerit pomalowanych na kolor zbliżony do koloru cegły od strony zewnętrznej wraz z wełną mineralną o gr.100 mm i płytami OSB od strony wewnętrznej piwnic.
Część III:
5. Remont elewacji wschodniej budynku mieszkalnego przy ul. Podgórska 14b w następującym zakresie: - zgodnie z zakresem opisanym w SIWZ.
Specyfikacja:3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej www.ttbs.pl oraz dostępna jest w siedzibie Spółki.
Informacje dotyczące zamówienia oraz SIWZ można uzyskać:
w Toruniu przy: ul. Watzenrodego 17 , w dniach roboczych w godzinach 1200 - 1400 , p. Grzegorz Żuchowski - tel. 56 653 81 20 lub ul. Gardzielewskiego 16 (Administracja OM SOLANKI), w dniach roboczych w godzinach 1200 - 1400, p. Tadeusz Jachimiak - tel. stacjonarny (56) 669 89 03
Miejsce i termin składania ofert: 9. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 20.09. 2018 r. do godziny 900 w sekretariacie Toruńskiego TBS Sp. z
o.o. przy ul. Watzenrodego 17 w Toruniu
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 915 w sali konferencyjnej Toruńskiego TBS Sp. z o.o.
Termin składania:2018-09-20
Miejsce i termin realizacji:5. Miejsce wykonania zamówienia:
Mieszkania zamieszkałe i piwnice lokatorskie użytkowane w budynku przy ul. Podgórska 14b w Toruniu.
6. Termin wykonania:
Część I : pkt 1 i 2 : do 15 października 2018 r.
Część II : pkt 3 i 4 : do 30 listopada 2018 r.
Część III : pkt 5 : do 30 października 2018 r.
Wymagania:7. Wadium. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 8. Kryteria oceny ofert: cena wykonania zamówienia = 100 %,
Kontakt:p. Tadeusz Jachimiak - tel. stacjonarny (56) 669 89 03
Źródło: Internet i własne
Załączniki: