Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg negocjacje z ogłoszeniem - Polska
Data dodania oferty:2018-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Prace remontowe
Organizator:Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
Adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. chrzanowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 339 79, wewnętrzny 41; 42 ; 43
Opis:Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 ogłasza w trybie ,,negocjacje z ogłoszeniem" wybór wykonawcy: remontu posadzek podestów i schodów na trzech klatkach schodowych w budynkach przy ul. Kadłubek 30B kl. I; 30E kl. I, II w Chrzanowie.

Szczegółowe zakresy określają przedmiary robót załączniki: Kadlubek 30B, Kadlubek 30E
Specyfikacja:Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych obejmujących całość robót na jednej klatce schodowej.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. K. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, sekretariat - pokój nr 120 , w terminie do dnia 04.01.2019 r. do godz. 1030.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 04.01.2019 r. godz. 1100.
Termin składania:2019-01-04
Miejsce i termin realizacji:Oczekiwany termin wykonania zamówienia: I kw. 2019 rok.; okres realizacji zamówienia - nie dłuższy niż 30 dni na jednej klatce schodowej.
Kontakt:Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni; pokój 141; 142 ; 143; telefon 62 339 79, wewnętrzny 41; 42 ; 43; e-mail: j.kogut@psm-ch.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: