Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Prace remontowe w budynku
Organizator:Park Narodowy Gór Stołowych
Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:748654922
E-mail:
Strona www:https://pngs.logintrade.net
Opis:Prace remontowe w budynku PNGS Radków Ul. Cmentarna 4
Przedmiot zamówienia:
Remont budynku mieszkalnego obejmującego następujący zakres:
- demontaż i ponowy montaż instalacji odgromowej
- wymiana pokrycia dachowego z gontów bitumicznych na pokrycie z blachodachówki
- wymiana rur spustowych i rynien na nowe stalowe z blachy ocynkowanej
- montaż płotków śniegowych i ławy kominiarskiej
- wymiana drzwi garażowych
- wymiana płytek na balkonach wraz z izolacją i wymianą obróbek
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Roboty budowlane 45453000-7 1 szt. % Czytaj
Pytania do postępowania "Prace remontowe w budynku PNGS Radków Ul. Cmentarna 4"
Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak.
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 14 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie.
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie.
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie.
Zawarcie umowy ramowej: Nie.
TERMIN SKŁADANIA:
19-10-2021 13:00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
15-10-2021 13:00
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pngs.logintrade.net/zapytania_email,60168,fd3670fe920deb95a4f5c632cbce602f.html
TERMIN SKŁADANIA:
19-10-2021 13:00
Termin składania:2021-10-19
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Piotr Getner
tel: 748654922
e-mail: inwestycje@pngs.com.pl
Numer dokumentu:Z5/40784
Źródło: Internet i własne
Załączniki: