Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 25860513 aktualne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-09-22
Przedmiot ogłoszenia:

Projekt i budowę drogi ekspresowej

Województwo łódzkie
Państwo: Polska
Termin składania:2023-12-08
Kod CPV:45000000, 45100000, 45110000, 45120000, 45200000, 45210000, 45220000, 45230000, 45260000, 45300000, 45310000, 45320000
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • izolacja akustyczna
 • wodociągi - wykonanie, czyszczenie i dezynfekcja
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • instalacje gazowe i gazociągi
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • zabezpieczenia antykorozyjne
 • zbiorniki retencyjne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • bramy, furtki ogrodzeniowe
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - melioracje, urządzenia wodne
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • monitoring środowiska
 • transmisja danych, światłowody, linie, przyłącza
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • projekty - instalacje i sieci gazowe
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • rurociągi kablowe
 • udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
 • projekty - organizacja ruchu
 • schody zewnętrzne, balustrady, poręcze
 • systemy melioracji i nawadniania
 • izolacja akustyczna - drogowa
 • zabezpieczenia antykorozyjne - stali
 • zabezpieczenia antykorozyjne - betonu
 • projekty - ogrodnictwo
 • archeologiczne prace, nadzór
 • gazociągi, przyłącza
 • budownictwo - mosty wiadukty
 • niwelacje terenu roboty ziemne