Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-08-31
Przedmiot ogłoszenia:Prowadzenie zajęć przez trenerów
Organizator:Uczelnia Korczaka
Adres: Pandy 13, 02-202 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66909
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POWR.02.05.00-00-0221/18 - Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Część 1
Trenerzy do MODUŁU 1
Opis
MODUŁ 1. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ W UJĘCIU GLOBALNYM, EUROPEJSKIM I LOKALNYM
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej częsci zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym, który obejmuje maks. 22 godz. wykładów (1 grupa wykładowa), 28 godzin ćwiczeń (1 grupa ćwiczeniowa) i 80 godzin warsztatów (2 grupy warsztatowe).
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się nie mniej niż 3 razy w miesiącu, razem 13 lub 14 spotkań, nie mniej niż 8h dziennie. Zajęcia będą rozpoczynać się od ok. godz. 8.30 pierwszego dnia i kończyć ok. godz. 17.30 drugiego dnia spotkania.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.

Część 2
Trenerzy do MODUŁU 3
Opis
MODUŁ 3. ELEMENTY ETYKI
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 3. Elementy etyki, który obejmuje maks. 3 godz. wykładów (1 grupa wykładowa), 2 godz. ćwiczeń (1 grupa ćwiczeniowa) i 10 godzin warsztatów (2 grupy warsztatowe).
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się nie mniej niż 3 razy w miesiącu, razem 13 lub 14 spotkań, nie mniej niż 8h dziennie. Zajęcia będą rozpoczynać się od ok. godz. 8.30 pierwszego dnia i kończyć ok. godz. 17.30 drugiego dnia spotkania.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.

Część 3
Trenerzy do MODUŁU 6
Opis
MODUŁ 6. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGHLĘDNIENIEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, PRAWA PRACY, PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PRAWA RODZINNEGO I PRAWA DOTYCZĄCEGO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od marca do lipca 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego danych osobowych, który obejmuje maks. 10 godzin wykładów (1 grupa wykładowa) i 20 godzin ćwiczeń (1 grupa ćwiczeniowa).
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się nie mniej niż 3 razy w miesiącu, razem 13 lub 14 spotkań, nie mniej niż 8h dziennie. Zajęcia będą rozpoczynać się od ok. godz. 8.30 pierwszego dnia i kończyć ok. godz. 17.30 drugiego dnia spotkania.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.

Część 4
Trenerzy do MODUŁU 7
Opis
MODUŁ 7. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego, który obejmuje maks. 6 godzin wykładów (1 grupa wykładowa) i 9 godzin ćwiczeń (1 grupa ćwiczeniowa).
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się nie mniej niż 3 razy w miesiącu, razem 13 lub 14 spotkań, nie mniej niż 8h dziennie. Zajęcia będą rozpoczynać się od ok. godz. 8.30 pierwszego dnia i kończyć ok. godz. 17.30 drugiego dnia spotkania.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.

Część 5
Trenerzy do MODUŁU 9
Opis
MODUŁ 9. MEDIACJE I NEGOCJACJE W POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej, który obejmuje maks. 5 godzin wykładów (1 grupa wykładowa), 2 godzin ćwiczeń (1 grupa ćwiczeniowa) i 6 godzin warsztatów (2 grupy warsztatowe).
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się nie mniej niż 3 razy w miesiącu, razem 13 lub 14 spotkań, nie mniej niż 8h dziennie. Zajęcia będą rozpoczynać się od ok. godz. 8.30 pierwszego dnia i kończyć ok. godz. 17.30 drugiego dnia spotkania.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.

Część 6
Trenerzy do MODUŁU 10

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
MODUŁ 10. STRES I WYPALENIE ZAWODOWE
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 10. Stres i wypalenie zawodowe, który obejmuje maks. 5 godz. wykładów (1 grupa wykładowa), 3 godzin ćwiczeń (1 grupa ćwiczeniowa) i 4 godzin warsztatów (2 grupy warsztatowe).
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się nie mniej niż 3 razy w miesiącu, razem 13 lub 14 spotkań, nie mniej niż 8h dziennie. Zajęcia będą rozpoczynać się od ok. godz. 8.30 pierwszego dnia i kończyć ok. godz. 17.30 drugiego dnia spotkania.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.

Część 7
Trenerzy do MODUŁU 11

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
MODUŁ 11. KONSULTACJE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ WYMAGANEJ DO UZYSKANIA SPECJALIZACJI
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji, który obejmuje maks. 10 godzin konsultacyjnych.
Grupa konsultacji liczy do 15 osób. Planuje się utworzenie 1 grupy, w tym wybranie maks. 2 trenerów-konsultantów. Spotkania będą odbywać się w trakcie zaplanowanych spotkań weekendowych.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematyPrzedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowecznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.

Część 8
Trenerzy do MODUŁU 12

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
MODUŁ 12. WIZYTY STUDYJNE - HOSPITACJE INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 12. Wizyty studyjne - hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej, który obejmuje maks. 10 godzin hospitacyjnych.
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się w trakcie planowanych spotkań weekendowych.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.
Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Część 9
Trenerzy do MODUŁU 2a

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
MODUŁ 2a. ELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W POMOCY SPOŁECZNEJ: Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 2., który obejmuje maks. 2 godz. wykładów (1 grupa wykładowa), 4 godz. ćwiczeń (1 grupa ćwiczeniowa) i 4 godz. warsztatów (1 grupa warsztatowa), w temacie: Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej.
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się nie mniej niż 3 razy w miesiącu, razem 13 lub 14 spotkań, nie mniej niż 8h dziennie. Zajęcia będą rozpoczynać się od ok. godz. 8.30 pierwszego dnia i kończyć ok. godz. 17.30 drugiego dnia spotkania.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.

Część 10
Trenerzy do MODUŁU 2b

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
MODUŁ 2b. ELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W POMOCY SPOŁECZNEJ: Kierowanie i zarządzanie superwizyjne.
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 2., który obejmuje maks. 2 godz. wykładów (1 grupa wykładowa), 2 godz. ćwiczeń (1 grupa ćwiczeniowa) i 6 godzin warsztatów (1 grupa warsztatowa), w temacie: ? Kierowanie i zarządzanie superwizyjne.
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się nie mniej niż 3 razy w miesiącu, razem 13 lub 14 spotkań, nie mniej niż 8h dziennie. Zajęcia będą rozpoczynać się od ok. godz. 8.30 pierwszego dnia i kończyć ok. godz. 17.30 drugiego dnia spotkania.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.

Część 11
Trenerzy do MODUŁU 2c

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
MODUŁ 2c. ELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W POMOCY SPOŁECZNEJ: Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego.
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 2., który obejmuje maks. 4 godz. wykładów (1 grupa wykładowa), i 8 godzin warsztatów (1 grupa warsztatowa), w temacie: - Zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego.
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się nie mniej niż 3 razy w miesiącu, razem 13 lub 14 spotkań, nie mniej niż 8h dziennie. Zajęcia będą rozpoczynać się od ok. godz. 8.30 pierwszego dnia i kończyć ok. godz. 17.30 drugiego dnia spotkania.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.

Część 12
Trenerzy do MODUŁU 2d
Opis
MODUŁ 2d. ELEMENTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W POMOCY SPOŁECZNEJ: Kontrola zarządcza.
Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Trenerzy prowadzić będą zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej zdalnie oraz, w razie zniesienia zagrożenia epidemiologicznego, na terenie miasta Katowice. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Będą one prowadzone w systemie 2-dniowych spotkań, sobota-niedziela (maksymalnie 14 zjazdów). Ogólny harmonogram szkolenia zakłada realizację spotkań od września do grudnia 2021 r.
Przedmiotem tej części zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej dla MODUŁU 2., który obejmuje maks. 3 godz. wykładów (1 grupa wykładowa), 4 godz. ćwiczeń (1 grupa ćwiczeniowa) i 4 godz. warsztatów (1 grupa warsztatowa), w temacie: - Kontrola zarządcza.
Grupa szkoleniowa liczy ok. 15 osób. Spotkania będą odbywać się nie mniej niż 3 razy w miesiącu, razem 13 lub 14 spotkań, nie mniej niż 8h dziennie. Zajęcia będą rozpoczynać się od ok. godz. 8.30 pierwszego dnia i kończyć ok. godz. 17.30 drugiego dnia spotkania.
Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na określone tematy i formy kształcenia oraz podział godzinowy w całym okresie trwania kształcenia stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia z Wykonawcami różnego wymiaru godzin przydzielonych do realizacji zajęć oraz możliwość powtórzenia tych samych zajęć w różnych grupach, zmian w harmonogramie w zakresie podziału godzinowego i tematycznego przypadającego na każde spotkanie oraz dat spotkań.
Dokładne przydziały i termin realizacji zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wykonawcą, obejmując nie mniej niż 10h na jednego trenera i nie więcej godzin niż wynika to z liczby zawartej w Programie Specjalizacji przez liczbę grup i zapisów projektu.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-09
Termin składania:2021-09-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. spełniają wymagania wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081).
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie (zał. 2), że spełnia wymogi do prowadzenia zajęć na szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej - określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. 2012 r. poz 1081) oraz przedłoży swoje podpisane CV (wg wzoru kadry dydaktycznej szkoleń specjalizacyjnych z strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej), z którego wynikać będą kwalifikacje oraz doświadczenie zgodne z wymogami opisanymi w §4.3 Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r., wraz z załącznikami potwierdzającymi treści w nim zawarte.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zawartych w CV w przypadku wątpliwości co do prawdziwości zapisów w nim zawartych.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (zał. 2).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zawartych w załączniku w przypadku wątpliwości co do prawdziwości zapisów w nim zawartych.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania takie rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca podpisze oświadczenie stanowiące zał. 3 do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zawartych w załączniku w przypadku wątpliwości co do prawdziwości zapisów w nim zawartych.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca podpisze oświadczenie stanowiące zał. 4 do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zawartych w załączniku w przypadku wątpliwości co do prawdziwości zapisów w nim zawartych.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-31
Data ostatniej zmiany
2021-08-31

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wycena oferty (zał. 1)
Wg wzoru:
K1=(CN/CR)x50
gdzie:
K1 - liczba punktów za kryterium
CN - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
CR - cena oferty ocenianej (cena całkowita brutto brutto za usługę zł)
Maks. ilość punktów - 50 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Staż zawodowy (zał 5a): od 3,0 do 4,0 lat - 1 pkt; od 4,1 do 6,0 lat - 5 pkt; powyżej 6 lat - 10 pkt.
Wg wzoru:
K2=(CR/CN)x30
gdzie:
K2 - liczba punktów dla kryterium
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 30 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie (zał. 5b): 1-30 godz. - 1 pkt, 31-60 godz. - 5 pkt, powyżej 61 godz. - 10 pkt.
Wg wzoru:
K3=CR/CNx20
gdzie:
K3 - liczba punktów za kryterium dla ocenianej oferty
CR - liczba punktów z oferty rozpatrywanej
CN - liczba punktów z oferty najkorzystniejszej
Maks. ilość punktów - 20 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Natalia Maciejczyk
tel.:
e-mail: n.maciejczyk@uczelniakorczaka.pl
Kod CPV:80000000-4, 80000000-4, 80000000-4, 80000000-4, 80000000-4, 80000000-4, 80000000-4, 80000000-4, 80000000-4, 80000000-4
Numer dokumentu:2021-20710-66909
Źródło: Internet i własne
Załączniki: