Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17496941 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-13
Przedmiot ogłoszenia:

Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury

Województwo dolnośląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-06-28
Kod CPV:45233123-7,45111300-1,45111200-0,45233340-4,45231100-6,45231400-9,45232200-4,45316100-6,45100000-8,45243510-0,45246500-8
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • zabytki konserwacje
 • inwentaryzacje
 • izolacja wodochronna
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • schody zewnętrzne, balustrady, poręcze
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • niwelacje terenu roboty ziemne